Wymagana rozdzielczość ekranu min. 300px!
Ustaw Twój ekran w poziomie...
Zamknij ten komunikat<br>Akceptuję pliki cookies
 • PL
   
   
   
   
   
   
   
  Realizacje
  Realizacje: Remonty Pomieszczeń|Przebudowa i wykańczanie wnętrz|Łazienka, Kuchnia, Salon, Poddasze|Wołomin, Kobyłka, Warszawa &raquo;
   
  Poradnik
   
   
   
   
   
   
  Sonda
  Jaki styl wnętrza preferujesz?
   
   
  Wizyty

  Wizyt dzisiaj [14-11-2018]: 28
  Wizyt ogółem: 55661
  -----------------------------------------------
  Przeglądających stronę: 2

  wielkość tekstu: A A A

  Zasady korzystania ze strony internetowej

  ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ JAN-MRUGACZ.PL

  O NAS

  Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.jan-mrugacz.pl (dalej jako: „Strona”) jest JAN MRUGACZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAN MRUGACZ REMONTY I WYKOŃCZENIA. PROFESJONALNIE. wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bohaterów Ossowa 23A/1, 05-230 Kobyłka, NIP 7211141480, REGON 200150503, adres poczty elektronicznej: biuro@jan-mrugacz.pl, numer telefonu: (+48) 608 437 741  (dalej jako: „Jan-mrugacz”, „Właściciel” lub „Administrator”)

  ZASTRZEŻENIE PRAWNE

  Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Jan-mrugacz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Jan-mrugacz.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

  KORZYSTANIE ZE STRONY

  Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Jan-mrugacz udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.

  Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  • Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

  Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

  W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@jan-mrugacz.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Bohaterów Ossowa 23A/1, 05-230 Kobyłka.

  W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

  USŁUGI ELEKTRONICZNE

  Na Stronie dostępna jest następująca usługa elektroniczna: formularz kontaktowy, blog oraz wyszukiwarka.

  Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Kontakt” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, imienia, telefonu kontaktowego oraz treści wiadomości  i kliknięciu pola „Wyślij”.

  Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem. Dane osobowe podane w formularzu będą przez nas użyte wyłącznie w celu jednorazowego udzielenia odpowiedzi, stosownie do życzenia Użytkownika. Nie będziemy przetwarzać tych danych w żaden inny sposób ani w żadnym innym celu bez uzyskania osobnej zgody.

  Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do zakładki „Poradnik”. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

  Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji.

  Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

  PRAWA AUTORSKIE

  Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

  KONTAKT Z NAMI

  W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@jan-mrugacz.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Bohaterów Ossowa 23A/1, 05-230 Kobyłka.
   
   
   
  Poleć stronę:Podziel się ze znajomymi<br>Facebook: www.facebook.comTweetnij do znajomych<br>Twitter: www.twitter.comPodziel się na śledziku<br>Nasza Klasa: www.nk.plWykop stronę na<br>Wykopalisko: www.wykop.plPodziel się ze znajomymi<br>Google Plus: www.plus.google.com
   
   

  projekt:   [silnik Quick.Cms]