biuro@jan-mrugacz.pl

 (+48) 608 437 741

co to audyt energetyczny

Audyt energetyczny to dokument zawierający wytyczne wykonania termomodernizacji budynku, a więc ulepszeń, które umożliwią zredukowanie ilości energii zużytej do jego ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Mniejsze zużycie energii przekłada się nie tylko na jej oszczędność i bardziej ekologiczną gospodarkę zasobami, ale również na zmniejszenie kosztów finansowych ponoszonych na ogrzewanie i energię elektryczną.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest ekspertyzą określającą zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac, które mają prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na ciepło. Audyt umożliwia dokonanie obiektywnej oceny zasadności przeprowadzenie prac modernizacyjnych i wskazuje rozwiązania najbardziej optymalne zarówno z punktu widzenia oszczędności energii, jak i kosztów realizacji prac, a także późniejszych kosztów eksploatacyjnych.

Audyt energetyczny jest też dokumentem wymaganym niekiedy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych z programów rządowych czy samorządowych lub o ich kredytowanie zarówno przez instytucje do tego powołane, jak i banki komercyjne.

Audyt energetyczny – termomodernizacja budynku

Audyt energetyczny ma na celu zalecenie właścicielowi domu konkretnych rozwiązań technicznych, ale też formalnych i organizacyjnych wraz z określeniem ich opłacalności. Głównym zadaniem przeprowadzenia zalecanych w audycie zmian jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku i w konsekwencji zredukowanie kosztów jego ogrzewania.

Wykonanie audytu energetycznego pozwala uchronić inwestora przed nietrafioną termomodernizacją, a więc modernizacją tych elementów budynku, które w rzeczywistości mają znikomy wpływ na jego efektywność energetyczną.

Opracowanie audytów energetycznych obejmuje wszystkie instalacje, urządzenia i elementy, które związane są ze zużyciem energii, a więc przede wszystkim:

Powyższa lista nie wyczerpuje oczywiście wszystkich elementów budynku, które należy rozpatrzyć pod kątem zużycia energii podczas przeprowadzenia audytu energetycznego w konkretnym przypadku.

Audyt energetyczny „Czyste Powietrze” – konieczność czy chwyt marketingowy?

Program rządowy „Czyste Powietrze” wspiera właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą wnioskować o dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła ciepła na ekologiczne oraz prace związane z termomodernizacją. Wbrew obiegowym opiniom oraz informacjom podawanym przez firmy przeprowadzające audyty energetyczne budynków audyt energetyczny domu jednorodzinnego potwierdzony odpowiednim dokumentem jego przeprowadzenia nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania pożyczki czy dotacji z programu.

Oczywiście audyt jest jak najbardziej pomocny przy określeniu konkretnych założeń termomodernizacji i na pewno warto go wykonać, jednak nie jest niezbędny, aby przystąpić do programu „Czyste Powietrze”.

Audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej

Audyt energetyczny obowiązkowo musi być przeprowadzony raz na cztery lata przez duże przedsiębiorstwa. Pozostałe podmioty gospodarcze (czyli niebędące dużymi przedsiębiorstwami) oraz osoby fizyczne nie mają obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego. Mogą to jednak uczynić w celu określenia potencjalnych oszczędności energii i uzyskania ewentualnego dofinansowania do termomodernizacji.

Audyt efektywności energetycznej z kolei jest nieobowiązkowy dla wszystkich podmiotów gospodarczych, a jego celem jest określenie oszczędności energii lub ocena uzyskanych oszczędności w przypadku audytu po realizacji przedsięwzięcia mającego na celu wprowadzenie oszczędności energii.

Audyt energetyczny – kto może wykonać to zadanie?

Audytorzy posiadają wykształcenie techniczne w zakresie energetyki, budownictwa, inżynierii środowiska i innych, mają także ukończone kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe audytingu energetycznego. Opracowanie audytu energetycznego zlecić można więc dowolnemu uprawnionemu audytorowi.

W przypadku przedsiębiorstw istotne jest jedynie, żeby audyt energetyczny budynku (lub innych obszarów podlegających audytowi) przeprowadzały osoby niezaangażowane bezpośrednio w działalność będącą przedmiotem audytu. W praktyce audyt przeprowadza najczęściej firma zewnętrzna.

Znalezienie audytora może ułatwić publikowana przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych lista audytorów rekomendowanych bądź lista audytorów autoryzowanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.