biuro@jan-mrugacz.pl

 (+48) 608 437 741

izolacja budynków od wigoci gruntowej

Izolacja fundamentów przed wilgocią jest niezbędna w każdym budynku, zarówno podpiwniczonym, jak i niepodpiwniczonym. Zjawisko przesiąkania wody wzdłuż ścian oraz jej kapilarnego podciągania jest naturalne i nieuniknione, a jednocześnie szkodliwe dla materiałów budowlanych oraz przebywających w budynkach na pobyt stały ludzi. Dlatego bezwzględnie trzeba się bronić przed tymi niedogodnościami, podobnie jak przed wilgocią przedostającą się do budynku z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych.

Jak i czym izolować fundamenty?

Starannie wykonana hydroizolacja fundamentów to pierwszy i zasadniczy warunek ochrony budynku przed szkodliwym działaniem wody, która, rozpuszczając niektóre składniki materiałów budowlanych oraz odznaczając się właściwościami korodującymi, niszczy budynek.

Proces przyspieszają jeszcze agresywne związki chemiczne występujące w gruncie i atmosferze. Sole mineralne znajdujące się w wodzie przedostają się do źle chronionego muru, powodując rozszerzanie ciasnych przestrzeni krystalizacji.

Skutki niedbałego wykonania zabezpieczenia, jakim jest izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, z czasem widoczne są gołym okiem – łuszczą się i pękają powłoki malarskie, odpadają tynki, a fragmenty muru wykruszają się. Izolacja przeciwwodna fundamentów różni się nieco w zależności od tego, czy budynek jest podpiwniczony, czy nie, choć środki, które wykorzystuje się do jej wykonania, są zasadniczo te same.

Zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią – budynek niepodpiwniczony

Skuteczną ochronę przed wilgocią zapewnia przede wszystkim prawidłowe wykonanie izolacji poziomej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wody przez ściany. W przypadku gruntów nieprzepuszczalnych konieczne jest dodatkowe wykonanie izolacji przeciwwodnej na ławach fundamentowych, a jeśli nachylenie terenu przebiega w kierunku budynku, na poziomie ław fundamentowych niezbędny jest również poziomy drenaż opaskowy przynajmniej od strony napływu wody, a najlepiej wokół całego budynku. Do wykonania izolacji poziomej wykorzystuje się folię izolacyjną PVC o grubości co najmniej 0,3 mm lub dwie warstwy papy na lepiku.

Poza izolacją poziomą konieczne jest zastosowanie pionowej izolacji fundamentów, która zapobiega przedostawaniu się wilgoci do ław fundamentowych i wnętrza budynku. Tę z kolei wykonuje się na ścianach fundamentowych na głębokość przemarzania gruntu, łącząc w izolację podposadzkową oraz poziomą ścian. Do wykonania izolacji pionowej używa się najczęściej nakładanych na gorąco lub na zimno lepików asfaltowych oraz innych środków pokrewnych.

Hydrolizolacja pod podłogami w budynkach niepodpiwniczonych i opaska chodnikowa

W domach niepodpiwniczonych istotne jest, poza hydroizolacją fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod podłogami. Technologia zależna jest od rodzaju podłogi oraz gruntu, na którym posadowiony został budynek, a także od poziomu wód gruntowych na tym obszarze.

Jeśli grunt pod budynkiem i wokół niego jest przepuszczalny, można zastosować powłokę asfaltową na podłożu lub jedynie izolację pod legarami. W przypadku gruntów nieprzepuszczalnych niezbędna będzie izolacja z co najmniej jednej warstwy papy lub folii. Grunty nawodnione z kolei wymagają przynajmniej dwóch warstw papy klejonych lepikiem na gorąco.

Budynki niepodpiwniczone zagrożone są również zawilgoceniem ze strony wody wsiąkającej w grunt tuż przy ścianach budynku. Żeby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku, przy ścianach zewnętrznych wykonuje się opaskę chodnikową (z płyt lub betonu) o spadku od strony budynku w kierunku na zewnątrz co najmniej 2 procent.

Jak zabezpieczyć piwnicę przed wilgocią – hydroizolacja fundamentów w budynku z piwnicą

W domach podpiwniczonych również niezbędna jest izolacja pozioma oraz pionowa. Tę pierwszą wykonuje się dwukrotnie: na ławach fundamentowych i ponad poziomem gruntu, pod stropem nad piwnicą. Wyższa izolacja zapobiega przedostawaniu się wilgoci do stropu oraz ścian parteru.

Kiedy teren, na którym posadowiony zostanie budynek, jest mokry, zaleca się szczególnie wykonanie dodatkowej izolacji pionowej w postaci folii z wypustami, którą układa się właśnie wypustami skierowanymi do ściany. W ten sposób tworzy się pustkę powietrzną, dzięki której możliwe jest odparowanie ewentualnej wilgoci nagromadzonej w ścianach piwnicy.

Zarówno izolacja pozioma, jak i pionowa, choćby wykonana idealnie, nie zabezpieczy piwnicy przed zalewaniem. Pomijając sytuacje ekstremalne, takie jak powódź, okresowe lub stałe zalewanie powstrzyma dobrze zaprojektowany i starannie ułożony drenaż opaskowy, czyli sieć rur znajdujących się na poziomie fundamentów wokół całego budynku.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.