jan.mrugacz@wp.pl

 (+48) 608 437 741

jak poradzić sobie z oblodzeniami

W okresie zimowym śnieg i lód zalegające na ciągach komunikacyjnych takich jak podjazdy, ścieżki czy schody wejściowe do budynków, stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa poruszających się tamtędy ludzi. Powierzchnie pokryte lodem są śliskie i niebezpieczne. Dlatego warto zastanowić się nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które umożliwiają utrzymanie wspomnianych powierzchni bez kłopotliwego lodu i śniegu. Rozwiązaniami tego typu są elektryczne systemy przeciwoblodzeniowe.

Systemy, inaczej instalacje przeciwoblodzeniowe, to stosunkowo proste i tanie w montażu rozwiązania bazujące na elektrycznych matach grzewczych lub elektrycznych kablach grzejnych, zasilanych instalacją 230 V. To pierwsze rozwiązanie stosuje się w przypadku schodów wejściowych i niewielkich powierzchni na zewnątrz budynku. Kable grzejne to natomiast rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do większych powierzchni, takich jak chodniki, tarasy, podjazdy do garażu czy parkingów, rampy itp.

Maty są prostsze w zastosowaniu, bo zatapia się je w cienkiej warstwie zaprawy klejącej, na której mocowane są płytki ceramiczne, albo w podsypce z piasku lub „suchego betonu”, w przypadku zastosowania pod kostką brukową lub płytami chodnikowymi. Można je zatem stosować zarówno podczas wykonywania nowych schodów, jak i podczas remontów czy modernizacji schodów już użytkowanych.

Przewody grzejne wymagają bardziej skomplikowanego montażu – zatapia się je w warstwie betonu lub zaprawy cementowej o grubości 25-30 mm, co możliwe jest tylko podczas budowy i wykonywania nowych elementów, np. schodów. W przypadku remontów ułożenie przewodów wymaga pracochłonnego wykonywani bruzd (kanałów).

Dobór mocy instalacji powinien być dokonany w oparciu o zalecenia producenta danego rozwiązania; ogólne zasady przewidują dostosowanie mocy do warunków klimatycznych (stref) i notowanych temperatur (im niższa temperatura, tym wyższa moc), a także do sposobu montażu instalacji oraz wielkości i kształtu powierzchni.

Maty grzewcze stosuje się na powierzchniach o regularnych, zbliżonych do prostokąta kształtach, natomiast przewody – w przypadku bardziej skomplikowanych lub nieregularnych kształtów.

Warto pamiętać, że optymalne rozwiązanie to zastosowanie instalacji w połączeniu z warstwą izolacji termicznej z twardych płyt styropianowych lub płyt XPS. Warstwa termoizolacji ułożona pod instalacją zapobiegnie nieefektywnemu nagrzewaniu gruntu, bo przecież moc grzewcza ma być użyta do ogrzewania nawierzchni.

Korzyści płynące z zastosowania systemów przeciwoblodzeniowych można zaliczyć do co najmniej trzech grup.

 • Pierwsza to bezpieczeństwo.
  • Instalacje przeciwoblodzeniowe pozwalają uniknąć ryzyka poślizgnięcia się i upadku.
 • Druga korzyść to wygoda – nikogo nie trzeba przekonywać, jak pracochłonne może być odśnieżanie chodników i podjazdów, szczególnie tych o dużej powierzchni, a także skuwanie lodu z zamarzniętych schodów.
  • Instalacja przeciwoblodzeniowa pozwala te niedogodności całkowicie zlikwidować, a co więcej, automatyka w postaci czujników temperatury i termoregulatorów pozwala na bezobsługowe użytkowanie systemów. Instalacja sama się załącza w przypadku konieczności usunięcia lodu, a także sama się wyłącza, gdy jest to już wykonane.
 • Trzecia korzyść to zwiększenie trwałości nawierzchni i materiałów użytych do wykonania podjazdów (np. kostki brukowej) lub schodów (płytki ceramiczne lub klinkierowe).
  • Wyeliminowanie konieczności stosowania soli do chemicznego usuwania oblodzenia oraz mechanicznego skuwania lodu, minimalizuje ryzyko uszkodzenia czy też przebarwienia oczyszczanych powierzchni.
  • Rezygnacja z chemicznych preparatów, w tym soli drogowej, jest też korzystna ze względów ekologicznych i bezpieczeństwa roślinności rosnącej w pobliżu ścieżek czy schodów.

Na koniec warto zaznaczyć, że elektryczne instalacje przeciwoblodzeniowe można stosować również do zapewnienia drożności rynien i rur spustowych w okresie jesienno-zimowym, a niektóre rozwiązania także do usuwania nadmiaru lodu i śniegu z dachów.