jan.mrugacz@wp.pl

 (+48) 608 437 741

czym jest subit

Ostatnie dwudziestolecie ubiegłego wieku w budownictwie upłynęło między innymi pod znakiem lepiku asfaltowego. Był on stosowany na masową skalę, nie tylko w Polsce, ale również na zachodzie Europy.

Niestety, podstawę składu lepików stanowiły węglowodory aromatyczne i ich pochodne (m.in. wywołujący szereg chorób benzopiren). Zważywszy, że w latach 80. i 90. XX w. postawiono bardzo dużo budynków wielorodzinnych, a klepka drewniana była wówczas bardzo popularnym i pożądanym materiałem, skala problemu jest naprawdę duża.

Co to jest subit?

Subit jest nazwą handlową mieszaniny asfaltów, wypełniaczy w postaci włókien lub mączki, rozpuszczalników oraz plastyfikatorów. Początkowo sprzedawany był jako Subit 83, a następnie – jako Subit 91 o nieco zmienionej recepturze. Używano go powszechnie w latach 80. i 90. w budownictwie mieszkaniowym do klejenia parkietów i klepki parkietowej. Zarówno jeden, jak i drugi produkt został dopuszczony do stosowania w budownictwie przez Państwowy Zakład Higieny i obecny był w sprzedaży aż do roku 1996, kiedy uznano go za substancję szkodliwą i wycofano z obrotu handlowego.

Subit – czy szkodliwy po 50 latach?

Mimo że subit został dopuszczony do zastosowania, późniejsze badania potwierdziły ponad wszelką wątpliwość jego toksyczne i chorobotwórcze działanie. Produkt emituje szkodliwe związki organiczne w pomieszczeniach, w których został użyty. Poziom emisji nie zanika po krótkim czasie do neutralnego, jak pierwotnie sądzono.

Wiele osób ma wątpliwości, co do szkodliwych właściwości subitu po 30, 40 czy 50 latach istnienia podłóg w mieszkaniu. Niestety, choć szkodliwość subitu zmniejsza się z czasem, to jednak nie na tyle i nie tak szybko, żeby zignorować jego obecność w naszym domu. Wyrób jest toksyczny, dlatego jeśli mamy choćby cień podejrzenia, że został użyty do mocowania naszej podłogi, należy upewnić się co do tego faktu, a jeśli przypuszczenia potwierdzą się – usunąć niezwłocznie subit z mieszkania.

Subit pod parkietem. Jak rozpoznać szkodliwy produkt?

Jak rozpoznać subit? Kupując czy dziedzicząc mieszkanie, w którym układano podłogę 30 czy 40 lat temu, najczęściej trudno ustalić, jakiego spoiwa użyto do mocowania parkietu. Na szczęście są sposoby, na zweryfikowanie, czy mamy do czynienia z subitem, czy też nie.

Charakterystyczna woń produktu. Jak pachnie subit?

Jak rozpoznać subit? Przede wszystkim po charakterystycznym zapachu. Kiedy następuje rozszczelnienie klepek parkietu albo wystąpią szczeliny pomiędzy podłogą a ścianą, w powietrzu zaczyna unosić się charakterystyczna woń. Ponieważ budynek pracuje, zwłaszcza dość intensywnie w początkowym okresie, takie rozszczelnienia są naturalne i następują dość szybko. W efekcie w niektórych mieszkaniach subit uwalnia szkodliwe substancje od samego początku użytkowania pomieszczeń, wydzielając nieprzyjemny, przypominający smołę zapach.

Subit czy lepik?

Subit można rozpoznać również, kiedy zdejmiemy parkiet. Pierwszym sygnałem, że został on zamocowany przy pomocy tego kleju, jest trudność z oderwaniem klepek. Właściwości spajające produktu są bardzo dobre, nawet po wielu latach. Kiedy po usunięciu parkietu naszym oczom ukaże się czarno-brunatna, gęsta masa, możemy przypuszczać, że jest to subit. Jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z toksyczną substancją, czy z lepikiem? Jeśli łatwo można zmyć warstwę przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej – prawdopodobnie jest to lepik, jeśli trudno – subit.

Klej subit – usuwanie toksycznej masy

Usuwanie subitu nie jest ani łatwe, ani bezpieczne, dlatego najlepiej zlecić je wyspecjalizowanej firmie. Wykonawcy, ubrani w specjalne kombinezony i okulary ochronne oraz odpowiednie maseczki, zdzierają klej przy pomocy specjalnych szlifierek planetarnych z tarczami do usuwania subitu lub frezarek do betonu. Są to maszyny o dużej mocy, wyposażone w wydajny system pochłaniania pyłów.

Zastosowanie szlifierki czy cykliniarki przeznaczonej do innych celów nie pozwala na skuteczne usunięcie subitu, skutkuje najczęściej jedynie jego rozgrzaniem i zadymieniem pomieszczeń, a często także zniszczeniem sprzętu.

Jakie są sposoby usuwania subitu z budynku?

Usuwanie subitu z budynku jest procesem skomplikowanym i wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz sprzętu. Istnieją różne sposoby usuwania subitu, w zależności od jego ilości i położenia.

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów jest mechaniczne usuwanie subitu za pomocą specjalnych maszyn, które ścierają go z powierzchni podłóg lub ścian.

Inną metodą jest chemiczne usuwanie subitu polegające na użyciu specjalnych środków chemicznych, które rozpuszczają klej i umożliwiają jego usunięcie. W przypadku większych ilości subitu konieczne może być wykorzystanie metody frezowania, która polega na mechanicznym usuwaniu warstwy podłogi wraz z klejem.

Bez względu na metodę usuwania subitu ważne jest zachowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz mieszkańców budynku. Usuwanie subitu powinno być przeprowadzone przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie.

Jak rozpoznać subit w budynku?

Subit to materiał, który był popularny w przeszłości jako klej do mocowania podłóg i innych elementów budowlanych. Obecnie wiadomo, że jest to materiał szkodliwy dla zdrowia ludzi i powinien być usunięty z budynków.

Aby rozpoznać subit w budynku, należy zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych cech. Przede wszystkim subit ma specyficzny zapach, który można wyczuć w powietrzu, szczególnie gdy klepki parkietu są rozszczelnione lub występują szczeliny pomiędzy podłogą a ścianą. Ponadto subit ma kolor ciemnobrązowy lub czarny i jest bardzo twardy w dotyku.

Można również skorzystać z testów laboratoryjnych, które pozwalają na dokładne określenie obecności subitu w budynku. W przypadku podejrzenia obecności subitu w budynku należy skontaktować się z firmą specjalizującą się w usuwaniu tego materiału.

Czy usuwanie subitu jest niebezpieczne dla zdrowia ludzi?

Usuwanie subitu z budynku jest procesem, który może być niebezpieczny dla zdrowia ludzi, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Subit jest materiałem szkodliwym dla zdrowia, ponieważ zawiera azbest, który jest rakotwórczy i może powodować choroby układu oddechowego.

Podczas usuwania subitu z budynku pył zawierający azbest może unosić się w powietrzu i być wdychany przez pracowników oraz mieszkańców budynku.
Dlatego ważne jest, aby proces usuwania subitu był przeprowadzony przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie.

Pracownicy firmy powinni być wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ochronny, taki jak kombinezony, maseczki i okulary ochronne. Wszystkie odpady zawierające subit powinny być usunięte z budynku zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami bezpieczeństwa. W ten sposób można minimalizować ryzyko narażenia na szkodliwe substancje i zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników oraz mieszkańców budynku.

Czy istnieją przepisy regulujące usuwanie subitu z budynków?

Tak, istnieją przepisy regulujące usuwanie subitu z budynków. W Polsce obowiązują przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, które określają wymagania dotyczące usuwania materiałów zawierających azbest, w tym subitu.

Zgodnie z tymi przepisami usuwanie subitu powinno być przeprowadzone przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie. Pracownicy firmy powinni być wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ochronny, taki jak kombinezony, maseczki i okulary ochronne.

Wszystkie odpady zawierające subit powinny być usunięte z budynku zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami bezpieczeństwa.

Ponadto istnieją również przepisy dotyczące transportu i składowania odpadów zawierających azbest. Wszystkie te przepisy mają na celu minimalizowanie ryzyka narażenia na szkodliwe substancje i zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników oraz mieszkańców budynku.

Czy można samodzielnie usunąć subit z budynku, czy lepiej wynająć specjalistyczną firmę?

Nie zaleca się samodzielnego usuwania subitu z budynku. Usuwanie subitu jest procesem skomplikowanym i wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz sprzętu. Subit jest materiałem szkodliwym dla zdrowia, ponieważ zawiera azbest, który jest rakotwórczy i może powodować choroby układu oddechowego.

Podczas usuwania subitu z budynku pył zawierający azbest może unosić się w powietrzu i być wdychany przez pracowników oraz mieszkańców budynku. Dlatego ważne jest, aby proces usuwania subitu był przeprowadzony przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie.

Pracownicy firmy powinni być wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ochronny, taki jak kombinezony, maseczki i okulary ochronne. Wszystkie odpady zawierające subit powinny być usunięte z budynku zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami bezpieczeństwa.

Wynajęcie specjalistycznej firmy zapewni bezpieczeństwo dla pracowników oraz mieszkańców budynku i minimalizuje ryzyko narażenia na szkodliwe substancje.

Jakie są koszty usuwania subitu z budynku?

Koszty usuwania subitu z budynku zależą od wielu czynników, takich jak ilość subitu, jego położenie oraz lokalizacja budynku. Przyjmuje się jednak, że za usunięcie subitu zapłacimy od 35 do 50 złotych za metr kwadratowy. Warto jednak pamiętać, że koszty te mogą się różnić w zależności od województwa oraz dostępności fachowców.

Usuwanie subitu jest procesem skomplikowanym i wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz sprzętu, dlatego warto skorzystać z usług specjalistycznej firmy zajmującej się usuwaniem subitu.

Wynajęcie specjalistycznej firmy może być kosztowne, ale zapewni bezpieczeństwo dla pracowników oraz mieszkańców budynku i minimalizuje ryzyko narażenia na szkodliwe substancje. Warto również pamiętać, że usuwanie subitu jest inwestycją w zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz może wpłynąć na wartość nieruchomości.

Jakie są sposoby na zabezpieczenie się przed narażeniem na subit podczas prac remontowych w budynkach?

Podczas prac remontowych w budynkach, w których istnieje ryzyko występowania subitu, ważne jest przestrzeganie odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak maski ochronne, rękawice i kombinezony, aby uniknąć narażenia na szkodliwe substancje.

W przypadku prac związanych z usuwaniem subitu należy skorzystać z usług specjalistycznych firm posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie.

Przed rozpoczęciem prac remontowych należy dokładnie ocenić ryzyko występowania subitu i podjąć odpowiednie środki ostrożności. W przypadku podejrzenia obecności subitu w budynku należy przeprowadzić badanie jakości powietrza oraz inspekcję wizualną podłóg i innych elementów wykończeniowych.

Ważne jest również zapewnienie właściwej wentylacji pomieszczeń oraz izolacja stref roboczych od pozostałych części budynku.

Wszystkie odpady zawierające subit powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu i składowania materiałów niebezpiecznych.

Jakie są inne materiały wykorzystywane w przeszłości do budowy, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i jak je usunąć?

W przeszłości stosowano wiele materiałów w budownictwie, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi. Oprócz subitu do takich materiałów należą między innymi azbest, kreozot, PCB oraz formaldehyd.

Azbest był stosowany w izolacji termicznej i akustycznej, a także w wykończeniach wnętrz.

Kreozot był stosowany do impregnacji drewna, a PCB do produkcji kondensatorów i transformatorów.

Formaldehyd był stosowany jako klej i środek konserwujący.

Usuwanie tych materiałów jest procesem skomplikowanym i wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz sprzętu ochronnego. W Polsce obowiązują przepisy dotyczące usuwania materiałów zawierających azbest oraz innych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi.

Usuwanie tych materiałów powinno być przeprowadzone przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie. Pracownicy firmy powinni być wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ochronny, taki jak kombinezony, maseczki i okulary ochronne.

Wszystkie odpady zawierające te substancje powinny być usunięte zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami bezpieczeństwa.

Jakie są metody identyfikacji subitu w budynkach?

Istnieją różne metody identyfikacji subitu w budynkach. Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest przeprowadzenie badania jakości powietrza w budynku, które pozwala na wykrycie obecności szkodliwych substancji, takich jak subit.

Badanie to polega na pobraniu próbek powietrza z różnych miejsc w budynku i analizie ich pod kątem zawartości szkodliwych substancji.

Inną metodą identyfikacji subitu jest przeprowadzenie inspekcji wizualnej podłóg i innych elementów wykończeniowych, które mogą zawierać ten materiał. Subit często ma charakterystyczny wygląd, który jest łatwy do zidentyfikowania przez specjalistów.

W przypadku starszych budynków, gdzie istnieje większe ryzyko występowania subitu, można również przeprowadzić badanie próbek materiałów wykończeniowych, takich jak kleje i farby, aby określić zawartość szkodliwych substancji.

W każdym przypadku ważne jest skorzystanie z usług specjalistycznych firm posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie, aby zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników oraz mieszkańców budynku.

Jakie są objawy zatrucia subitem i jakie są skutki długotrwałego narażenia na ten materiał?

Objawy zatrucia subitem mogą wystąpić po krótkotrwałym lub długotrwałym narażeniu na ten materiał. Krótkotrwałe narażenie na subit może powodować podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, duszność oraz ból w klatce piersiowej.

Długotrwałe narażenie na subit może prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego, takich jak pylica płucna oraz rak płuc i oskrzeli. Subit zawiera azbest, który jest rakotwórczy i może powodować choroby układu oddechowego nawet po wielu latach od ekspozycji.

Osoby narażone na subit przez dłuższy czas są bardziej narażone na rozwój chorób układu oddechowego. Dlatego ważne jest, aby unikać kontaktu z subitem oraz przestrzegać procedur bezpieczeństwa podczas usuwania tego materiału z budynków.

W przypadku wystąpienia objawów zatrucia subitem lub innych chorób układu oddechowego należy skonsultować się z lekarzem i przeprowadzić badania diagnostyczne w celu wykrycia ewentualnych zmian w płucach.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.