jan.mrugacz@wp.pl

 (+48) 608 437 741

zalety elektrycznej bramy

Dobrze rozplanowana i wykonana instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym obejmuje nie tylko wnętrze budynku, ale również pomieszczenia gospodarcze, altany i wszelkie urządzenia zasilane elektrycznie znajdujące się na terenie posesji.

Elektrycznie otwierane bramy wjazdowe i zamek furtki to dziś standard

Automatyka do bram jest obecnie na tyle niedroga i powszechna, że większość właścicieli domów jednorodzinnych decyduje się na zainstalowanie bram otwieranych elektrycznie, które stanowią wygodniejszą alternatywę dla ich tradycyjnych odpowiedników. Wykonując instalację elektryczną, jeszcze na etapie budowy, a już na pewno przed założeniem ogrodu, dobrze jest wyprowadzić z rozdzielnicy głównej budynku kabel zasilający napęd do bramy.

Należy go poprowadzić w ziemi aż do miejsca, w którym przewidujemy mechanizm. Napęd bramy przesuwnej zwykle lokalizowany jest po tej stronie, na którą brama się otwiera, natomiast przy bramie skrzydłowej, automatykę sytuuje się zwykle po jednej ze stron, natomiast siłowniki – po obydwu stronach bramy.

Najczęściej spotyka się bramy sterowane radiowo za pomocą pilota, ale oczywiście nie jest to jedyne rozwiązanie – można zdecydować się na klawiatury szyfrowe, przyciski zewnętrzne, czytniki kart, fotokomórki, pętle indukcyjne czy komunikację za pomocą smartfonów lub wersje hybrydowe.

Podobnie w przypadku elektrycznie otwieranej furtki. Najbardziej popularne jest użycie przycisku zlokalizowanego w określonym miejscu w domu. Wymaga to wyprowadzenia z rozdzielnicy zasilania, które poprzez przycisk poprowadzone zostaje do furtki na zewnątrz domu. W przypadku bardziej skomplikowanych sposobów otwierania należy skontaktować się z dostawcą konkretnego rozwiązania i zasilanie dopasować do odpowiednich wymogów.

W jaki sposób rozwiązać zasilanie obwodów zewnętrznych?

Jeśli planujemy na posesji elektrycznie zasilaną bramę i furtkę, jeden obwód oświetleniowy i gniazdo ogrodowe, wydzielanie osobnej rozdzielnicy nie ma większego sensu, jednak w przypadku, kiedy obwodów jest nieco więcej, podrozdzielnia rozdzielnicy głównej uporządkuje schemat instalacji.

Najważniejszą kwestią od strony zabezpieczeń, niezależnie od tego, czy decydujemy się na rozdzielnicę, czy też nie, jest zabezpieczenie obwodów zewnętrznych wyłącznikiem różnicowoprądowym. Kolejno zabezpieczenia nadprądowe i przekroje przewodów muszą być oczywiście prawidłowo dobrane, a przewody odpowiednio ułożone, ale o tym później.

Oświetlenie ogrodu

Obecnie najczęściej stosuje się na zewnątrz oświetlenie LED – jest ekonomiczne i trwałe, nie powoduje też dużego nagrzewania, co przesądza o jego popularności nie tylko w warunkach zewnętrznych. W przypadku oświetlenia ogrodowego najbardziej istotne jest stosowanie opraw o odpowiednim stopniu ochrony, który zależy od tego, w jakim konkretnie miejscu montowana jest oprawa.

Oświetlenie elewacji powinno mieć stopień ochrony co najmniej IP44, mniejszy mogą posiadać oprawy montowane bezpośrednio pod dachem – dotyczy to zarówno budynku mieszkalnego, jak i różnego rodzaju altan, wiat itp. Oprawy nieosłonięte, montowane „pod gołym niebem” muszą mieć stopień ochrony co najmniej na poziomie IP65.

Gniazda elektryczne – zasady podobne jak w przypadku opraw oświetleniowych

Na ścianie budynku (na przykład na tarasie) można zastosować gniado podtynkowe o stopniu ochrony IP44 – bryzgoszczelne, z klapką do przeznaczenia zewnętrznego. W innych lokalizacjach (na ścianie tarasu, przy słupku altanki itp.), tam, gdzie gniazdka narażone są bardziej na działanie warunków atmosferycznych, koniecznie należy stosować gniazda natynkowe o stopniu ochrony co najmniej IP65.

Pomijając pomieszczenia gospodarcze, w których zarówno oświetlenie, jak i gniazda są oczywistością, najczęściej stosuje się kontakty elektryczne również w altanie, pod wiatą i na ścianach budynku – tu przyda się nie tylko gniazdo zewnętrzne ogólnego przeznaczenia na tarasie, ale również gniazdo do kosiarki.

Kiedy w domu są małe dzieci, warto przemyśleć dodatkowe zabezpieczenie każdego z gniazd w postaci odcięcia zasilania choćby zwykłym łącznikiem zainstalowanym na wysokości niedostępnej dla maluchów. Dobrym rozwiązaniem może też okazać się gniazdko na pilota uruchamiane tylko w razie potrzeby.

Jak prowadzić zasilanie w ziemi?

Zasilanie jakiegokolwiek odbiornika instalowanego na zewnątrz wymaga wyboru odpowiedniego medium. Odbiorniki zewnętrzne zasila się nie przewodami do instalacji wewnętrznych, lecz kablami ułożonymi bezpośrednio w ziemi albo w rurkach PVC. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na rurki, czy nie, kable kładziemy w ziemi na podsypce z piasku na głębokości 70 cm poniżej poziomu gruntu. Kabel przykrywa się niebieską folią, która oznacza niskie napięcie i w przypadku wykopów w przyszłości ochroni kabel przed przypadkowym uszkodzeniem.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.