biuro@jan-mrugacz.pl

 (+48) 608 437 741

poprawny montarz okien

Mostki termiczne to miejsca na elewacji, przez które z pomieszczeń ucieka ciepło. Dzieje się tak dlatego, że w wyniku nieszczelności, niestaranności wykonania lub użycie niewłaściwych materiałów, na elewacji pojawiają się miejsca o znacznie gorszej izolacyjności cieplnej niż reszta ścian, ocieplona styropianem lub wełną.

Opisany efekt jest doskonale widoczny przy kontroli wykonanej kamerą termowizyjną. Na obrazie wyraźnie widać, którędy ciepło ucieka z ogrzewanych pomieszczeń. Miejscami, które stwarzają szczególnie dużo problemów w tym względzie, są niestety okna i drzwi.

Zarówno okna, jak i drzwi, ze względu na konstrukcję i obecność przeszkleń, są słabymi pod względem izolacyjności cieplnej fragmentami elewacji. Co prawda współczesne okna mają już specjalnie skonstruowaną ramę, dobre uszczelki i szyby o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, ale wciąż ucieka tędy dość dużo ciepła, a dodatkowo straty pogłębia niestaranne lub błędne zamontowanie okien lub drzwi w ścianie. Wówczas dodatkowe nieszczelności pojawiają się także na styku ram okiennych i ścian lub ścian i futryn.

Z tego powodu profesjonalny montaż okien jest tak ważnym czynnikiem. Warto znać jego najważniejsze zasady. Umiejscowienie okna w ścianie uzależnione jest przede wszystkim od przyjętej konstrukcji budynku. Obecnie wznosi się ściany jednowarstwowe (bez ocieplenia), dwuwarstwowe (z ociepleniem) oraz trójwarstwowe (ze ścianką osłonową).

Ściany jednowarstwowe to takie, które nie wymagają dodatkowego ocieplenia. Izolacyjność cieplna ściany wynika z zastosowania materiału konstrukcyjnego o odpowiedniej szerokości i odpowiednim współczynniku przewodzenia ciepła. Mur jednowarstwowy jest zatem stosunkowo gruby i ważne, by umiejscowienie okna zapewniało też dostęp światła słonecznego. Okna w tego typu rozwiązaniach powinny być mocowane w środku grubości muru – zapewni to najkorzystniejszy rozkład temperatury i wspomniane doświetlenie wnętrza.

Ściany dwuwarstwowe zbudowane są z warstwy konstrukcyjnej, do której od zewnątrz przyklejona jest warstwa materiału ociepleniowego, pokryta klejem i tynkiem. W takim układzie okno powinno być zamontowane przy zewnętrznej krawędzi muru, czyli zlicowane z murem. Pozwoli to uniknąć mostka termicznego i konieczności pracochłonnej obróbki ocieplenia w strefie okna.

Rozwiązaniem jeszcze korzystniejszym, ze względu na możliwość całkowitego uniknięcia mostka termicznego, jest montaż okna na specjalnych konsolach, pozwalających założyć okno bezpośrednio w warstwie ocieplenia lub w specjalnych ramach instalacyjnych. Rozwiązanie to potocznie określane jest mianem ciepłego montażu.

Wysunięcie okna przed lico ściany i tym samym zamontowanie ościeżnicy w warstwie izolacji cieplnej jest bardzo korzystne pod względem izolacyjności cieplnej, jest jednak także znacznie bardziej kosztowne i skomplikowane technicznie – wymaga starannego montażu i solidnych materiałów. W przeciwnym razie już w trakcie eksploatacji okno może się wypaczać lub zmieniać swoje położenie. Przy ciepłym montażu konieczne jest stosowanie także specjalnych taśm uszczelniających przed ucieczką ciepła i wiatrem.

Ściana trójwarstwowa składa się z warstwy konstrukcyjnej i warstwy osłonowej, pomiędzy którymi znajduje się warstwa izolacji cieplnej. Taki układ konstrukcyjny wymaga, aby okno zostało zamontowane w warstwie termoizolacji – tak, aby rama okienna przylegała do wewnętrznej strony ściany osłonowej (najczęściej z cegły klinkierowej). Zaleca się także, aby na styku ościeżnicy i cegły zastosować taśmę rozprężną, stanowiącą dodatkowe uszczelnienie i sposób na ograniczenie mostka termicznego.