jan.mrugacz@wp.pl

 (+48) 608 437 741

zmiana rozkładu pomieszczeń

Uwaga: artykuł to efekt połączenia i uaktualnienia innych Naszych artykułów które zastępuje

Optymalny, dostosowany do naszych potrzeb rozkład pomieszczeń w domu zapewnia nam wygodę w codziennym życiu, pozytywnie wpływa na samopoczucie oraz wspomaga nasze wysiłki w utrzymaniu czystości.

Dość często remont mieszkania podyktowany jest koniecznością wynikającą z ewolucji potrzeb naszej rodziny. Kiedy dom zamieszkują małe dzieci, wartością jest duża przestrzeń podłogi, z kolei nastolatki cenią sobie prywatność, dlatego z pewnością ucieszą się nawet z niewielkich pokoi, lecz własnych. Gdy nasze dzieci dorosną i zostajemy sami, często chcemy pozbyć się nieużywanych pokoi na rzecz wspólnej przestrzeni salonu połączonego z komfortową jadalnią.

Nowy rozkład pomieszczeń – co najczęściej dzielimy, a co łączymy

Okazuje się, że pomieszczeniami, które najczęściej dzielimy, są pokoje. Potrzeba wyodrębnienia dodatkowego wnętrza, kiedy dzieci zaczynają dorastać czy też konieczność opieki nad chorym rodzicem, to najczęstsze przyczyny podziału większego pokoju na dwa mniejsze. Przy tego rodzaju zmianach najważniejsze dla nas jest to, ile trwa remont mieszkania, w którym decydujemy się na wstawienie ścianki działowej i dodatkowych drzwi do nowo powstałego pomieszczenia, koszty są kwestią drugorzędną. Zresztą zwykle nie są one wysokie.

Wbrew pozorom większe wydatki zwykle czekają nas, jeśli łączymy wnętrza. Wówczas najczęściej nasz wybór pada na salon i kuchnię albo salon i korytarz. Jeśli przeprowadzamy remont w domu jednorodzinnym, większość remontów związana jest z adaptacją poddasza na pokoje albo nieco rzadziej na kuchnię i salon. Oczywiście taki remont to największa inwestycja spośród wymienionych – zwłaszcza jeśli poddasze dotąd nie pełniło funkcji mieszkalnej.

Remont mieszkania – od czego zacząć?

Plan remontu mieszkania zależy oczywiście od zakresu przewidywanych prac. Jeśli zmiany będą duże, włącznie z przebudową ścian nośnych lub zmianą przeznaczenia niektórych pomieszczeń, warto najpierw zaopatrzyć się w szczegółowy projekt remontu mieszkania oraz jego kosztorys, który pozwoli nam ustalić, ile kosztuje remont w naszym przypadku.

Zamówienie projektu u architekta wiąże się oczywiście z dodatkowym wydatkiem, jednak w sytuacji znacznych zmian warto zasięgnąć porady. Architekt może znaleźć rozwiązania alternatywne do najbardziej oczywistych. Często wynikające z doświadczenia propozycje okazują się tańsze albo po prostu lepsze, a koszt projektu w stosunku do przedsięwzięcia budowlanego, jakim jest generalny remont mieszkania, nie jest duży.

Z kolei kosztorys pozwoli nam na realną ocenę naszych możliwości finansowych. Na tym etapie można jeszcze obniżyć koszty bez szkody dla jakości remontu czy burzenia spójnej wizji mieszkania po remoncie. Architekt doradzi, z czego można w ramach oszczędności zrezygnować i co powinno odznaczać się wysoką jakością, żebyśmy ostatecznie byli zadowoleni z metamorfozy, jaką przeszło nasze mieszkanie.

projekt remontu od architekta

Remont krok po kroku

Niezależnie od tego, jaki jest zakres planowanych prac oraz czy dysponujemy projektem, czy też nie, zawsze warto wynająć do przeprowadzenia remontu doświadczoną i wykonującą zlecenia kompleksowo firmę.

Na podstawie planu robót czy też naszych oczekiwań, w przypadku kiedy nie zdecydowaliśmy się na projekt, fachowcy ocenią, jak powinna wyglądać kolejność prac. Co do zasady jednak, najpierw wykonuje się roboty wyburzeniowe, następnie budowlane związane z posadowieniem ścian, naprawą lub wylaniem posadzek (równolegle z niektórymi pracami instalacyjnymi, jeśli takie są konieczne). Następnie tynkowanie, szlifowanie i malowanie wstępne, jednocześnie ceramika i biały montaż w łazienkach.

Kolejno podłogi (włącznie z cyklinowaniem parkietów). Jedynym rodzajem podłóg, które wykańcza się po zakończeniu wszelkich prac, jest wykładzina. Podłogi ceramiczne, drewniane czy z paneli po położeniu okrywa się szczelnie tekturą płaską i montuje się meble stałe.

Teraz można przeprowadzić malowanie „na gotowo”, założyć osprzęt elektryczny oraz oświetlenie i wreszcie cieszyć się naszym mieszkaniem w nowej odsłonie.

Kłopotliwe instalacje – co można, a czego nie przy remoncie?

Łączenie w jedną całość pomieszczeń, które dotąd stanowiły odrębne przestrzenie, wymaga wyburzenia co najmniej jednej ścianki dzielącej wnętrza. Jest to przedsięwzięcie, które wiąże się ze sporą ilością gruzu, a także najczęściej z koniecznością przebudowy instalacji elektrycznej, a czasem również grzewczej, wentylacyjnej, a nawet gazowej. Jak dokonać przeróbek, żeby były jak najmniej kłopotliwe oraz bezpieczne?

Modernizacja instalacji elektrycznej

Modernizacja starych instalacji elektrycznych nie jest zwykle procesem szczególnie skomplikowanym, wszystko jednak zależy od tego, jakie konkretnie przewody, osprzęt i zabezpieczenia znajdują się w danym lokalu. Nowsze instalacje elektryczne, wykonywane przewodami z żyłą ochronną, najczęściej są również zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi dziś normami, dlatego ich modernizacja polega przede wszystkim na usunięciu odcinków przewodów położonych na wyburzanej ścianie oraz zasileniu odciętych w ten sposób gniazdek i łączników i przeniesieniu osprzętu wraz z puszkami ze ściany likwidowanej w nowe miejsce.

Warto oczywiście przy okazji takiego generalnego remontu dopasować istniejącą instalację do nowych potrzeb. Jeśli więc jednym z łączonych pomieszczeń jest kuchnia, najczęściej okazuje się, że w związku z rozwojem techniki i wzrostem liczby urządzeń AGD kuchnia wymaga montażu kilku nowych gniazdek i punktów oświetleniowych. Dość powszechne jest również uzupełnienie instalacji o teletechniczną, umożliwiającą łączność przewodową komputerów czy odbiorników TV z routerem.

W przypadku instalacji starszych, wykonanych przewodami bez żyły ochronnej, zabezpieczonych niezgodnie z obowiązującymi obecnie standardami, należy bezwzględnie instalację dopasować do dzisiejszych norm i zasad sztuki budowlanej. Niestety często w takich przypadkach remont dotyczący łączonych pomieszczeń rozprzestrzenia się na korytarz i rozdzielnię mieszkaniową lub domową rozdzielnicę elektryczną.

Mimo że koszty modernizacji nieco wzrastają, warto, jeśli to konieczne, dokonać nawet wymiany rozdzielnicy i poprowadzenia głównych ciągów przewodów na korytarzu. Pozwoli to na stopniową wymianę instalacji elektrycznej w przyszłości, w pozostałych nieremontowanych obecnie pomieszczeniach. W ten sposób dokonuje się etapami wymiany całej starej instalacji elektrycznej na bezpieczną.

Wszystkie prace związane z prądem elektrycznym przeprowadza się po uprzednim wyłączeniu zasilania w takim zakresie, w jakim to konieczne. Do przeprowadzenia modernizacji instalacji elektrycznej trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia.

Przebudowa instalacji wentylacyjnej

Jeśli w wyburzanej ścianie znajdują się piony wentylacyjne, w budynkach wielorodzinnych najczęściej wyburzenie nie jest możliwe, ponieważ zasilają one również mieszkania położone powyżej i poniżej. Modernizacja wentylacji w domach jednorodzinnych jest zwykle wykonalna, chociaż nie zawsze opłacalna. Niekiedy łatwiej jest pozostawić piony biegnące w narożnikach rozdzielanych pomieszczeń, niż przerabiać instalację, zwłaszcza jeśli budynek nie jest parterowy.

Innym sposobem na pozostawienie pionu wentylacyjnego w dawnym miejscu przy jednoczesnym połączeniu pomieszczeń jest zastosowanie otworu łączącego z nadprożem. Wtedy pozostawiamy około 30 cm nad otworem i opieramy przewód wentylacyjny na nadprożu przesklepiającym otwór. Można tak postąpić jednak jedynie wtedy, kiedy skracany przewód wentylacyjny obsługuje tylko przebudowywaną kondygnację.

Modernizacja instalacji grzewczej

Jeśli na wyburzanej przy remoncie ścianie zlokalizowany był grzejnik ogrzewający jedno z pomieszczeń, trzeba go przenieść lub zlikwidować, jednocześnie powiększając odpowiednio grzejnik zainstalowany w drugim wnętrzu. Oczywiście należy zwrócić się do doświadczonego instalatora z prośbą o sprawdzenie bilansu cieplnego w nowym pomieszczeniu i dobór grzejników.

Kolejną kwestią związaną z instalacją grzewczą są piony c.o. Nowsze instalacje grzewcze prowadzone są w izolacji i pod szlichtą, dlatego wyburzenie ściany nie wpływa na ruraż, jednak w starszych mieszkaniach czy domach piony przebiegają zwykle tuż przy ścianie zewnętrznej i są widoczne. Warto przy okazji remontu je zamaskować, zabudowując lub ukrywając w bruzdach ściany zewnętrznej.

Przeróbki instalacji wodnych i kanalizacyjnych

Instalacja wodna ma niewielkie znaczenie w przypadku wyburzeń ścian. Współcześnie przewody wodne prowadzi się w warstwach posadzki, dlatego instalacja wodna ma znaczenie, tylko jeśli zaopatrzona jest w nią likwidowana ściana. W takim przypadku pionowe fragmenty instalacji należy zabudować w nowym miejscu i zasilić je przewodami ułożonymi na nowo w posadzce. Jeśli w nowo powstałym pomieszczeniu woda nie będzie potrzebna, należy pionowe odcinki instalacji odciąć, a poziome odpowiednio zabezpieczyć.

Zdecydowanie trudniejsze jest przeniesienie w inne miejsce instalacji kanalizacyjnej ze względu na wymagane duże przekroje rur i odpowiednie spadki oraz jak najkrótszą i prostą drogę spływu do pionu. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli w likwidowanej ścianie znajduje się nie stelaż toalety, a pion kanalizacyjny. W takim przypadku likwidacja ściany wymaga całkowitej przebudowy podłączeń kanalizacyjnych, budowy nowego pionu i zmiany funkcjonalnego układu domu wykraczającego daleko poza zakres robót wynikający z połączenia ze sobą dwóch osobnych pomieszczeń.

„Duży” remont, czyli adaptacja poddasza

Wskazówki zamieszczone w akapicie o przeprowadzeniu remontu krok po kroku są bardzo ogólne i zawsze należy dostosować je do konkretnych prac. Warto wiedzieć, że szczególnie wymagającym remontem jest adaptacja poddasza. Ze względu na ogromną rozmaitość konkretnych przypadków trudno określić wszystkie wspólne cechy dla każdego z takich przedsięwzięć, ponieważ każda budowa jest inna, jednak można na pewno wyodrębnić zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy każdym remoncie poddasza:

  • odpowiednia izolacja ścianek kolankowych i dachu,
  • odpowiednie oświetlenie poddasza światłem dziennym (ocena, czy ilość istniejących okien jest wystarczająca, jeśli nie – montaż dodatkowych),
  • sprawne i funkcjonujące instalacje: grzewcza, elektryczna, wodna i kanalizacyjna oraz ewentualnie gazowa (w przypadku ich braku, jeśli na poddaszu będzie kuchnia i łazienka, należy je doprowadzić),
  • odpowiednia wentylacja poddasza.

Adaptacja strychu na pokoje jest stosunkowo łatwa i oczywista, nieco więcej wątpliwości wzbudza w inwestorach kuchnia na poddaszu. Z jakimi problemami trzeba zwykle sobie poradzić? Czego unikać i na co zwrócić uwagę? Na te i inne pytania odpowiadamy w kolejnych akapitach.

remont poddasza na kuchnię

Nowoczesna kuchnia na poddaszu – jakie instalacje należy doprowadzić?

Dostępność różnego rodzaju sprzętu AGD sprawia, że chcąc umieścić w naszej kuchni zabudowaną kuchenkę mikrofalową, wysoko instalowany piekarnik, duży ekspres, maszynę do chleba, stacjonarny mikser, szybkowar, blender i jeszcze kilka innych udogodnień, potrzebujemy naprawdę dużej przestrzeni. Tym bardziej, jeśli kuchnia mieści się na poddaszu i nie mamy do dyspozycji pełnych, co najmniej 2,5-metrowych ścianek, a niższe, kolankowe i skosy.

Zawsze jednak, niezależnie od przestrzeni, którą dysponujemy na kuchnię, w każdej jest pewne absolutne must have, jeśli chodzi o współczesny sprzęt AGD.

Dlatego przyjąć należy, że zarówno mała kuchnia na poddaszu, jak i jej duża i przestronna odpowiedniczka na pewno wyposażone zostaną co najmniej w kuchenkę, piekarnik, lodówkę i prawdopodobnie w zmywarkę. Oczywiście nietrudno wyobrazić sobie, że w związku z tym doprowadzić na poddasze należy przynajmniej instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ważna w kuchni jest również wentylacja.

Kuchnia ze skosem – do czego przyda się energia elektryczna?

Ze względu na różnorodność budynków trudno omówić wszystkie przypadki i związane z nimi problemy, które mogą wystąpić przy urządzaniu tak specyficznego pomieszczenia, jakim jest kuchnia na poddaszu, jednak warto poświęcić kilka chwil na omówienie najbardziej typowych rozwiązań.

Zacznijmy od kuchenki. Mimo że kuchnie gazowe zasilane gazem ziemnym czy gazem z butli to wciąż popularne i dobre rozwiązania, w przypadku remontów najczęściej rezygnuje się z doprowadzania na poddasze instalacji gazowej ze względu na dość trudną realizację takiego zadania, i to zarówno od strony praktycznej, jak i formalnej. Tym bardziej że dużo łatwiej jest zainstalować kuchenkę elektryczną, doprowadzając jedynie przewód o odpowiednim przekroju.

Osobnym przewodem powinna zostać zasilona w kuchni jeszcze zmywarka i ewentualnie piekarnik (choć w tym przypadku zależy to od konkretnego sprzętu). Pozostałe urządzenia zasila się z gniazd ogólnych. Więcej informacji na temat samego prowadzenia instalacji elektrycznej na poddaszu znajduje się w poradniku o remoncie poddasza, a o instalacjach w kuchni w poradniku o oświetleniu i gniazdach w kuchni, dlatego wspomnimy tu jeszcze jedynie o tym, że gniazda zasilające powinny zostać rozmieszczone ergonomicznie.

Ponadto szczególnie istotne w specyficznej ze względu na obecność skosów kuchni jest dobre oświetlenie pomieszczenia. Nie zawsze da się zamontować wystarczającą ilość opraw w płaskiej części sufitu, dlatego najczęściej w kuchni na poddaszu przewidzieć trzeba również różnego rodzaju oprawy montowane w skosach, a także oświetlenie meblowe.

instalacja wodna na poddaszu

Woda i kanalizacja – kłopotliwa konieczność

Oczywiście każdą kuchnię należy zaopatrzyć w wodę – oprócz zlewozmywaka instalacji wodnej potrzebuje również zmywarka, a czasem także lodówka, jeśli wyposażona jest w kostkarkę. Na nieużytkowym dotąd poddaszu rzadko znajdują się wyprowadzone wcześniej rurki, z których można skorzystać i trzeba wziąć pod uwagę konieczność doprowadzenia nowych pionów, co wiąże się często również z remontem części domu położonych niżej.

Zużytą wodę z kolei należy odprowadzić, a więc potrzebne będą również rury kanalizacyjne. W przypadku tych ostatnich, żeby uniknąć później kłopotów, zadbać należy przede wszystkim o odpowiednie spadki i przekroje. Sytuacja jest tu podobna jak w przypadku wody – doprowadzenie pionu kanalizacyjnego najczęściej również powoduje konieczność wykonania pewnych prac remontowych na niższych piętrach.

Dobra wentylacja na poddaszu to zadbana kuchnia

Poddasze to ta część budynku, w której zwykle najbardziej odczuwa się chłód zimą i gorąco latem. Oczywiście dobrze wykonany dach i wysokiej jakości materiały sprawiają, że ubytki ciepła i stopień nagrzania pomieszczeń są o wiele mniej odczuwalne, jednak w przypadku adaptacji poddasza na mieszkanie warto zawsze rozpatrzyć kwestię klimatyzacji.

Jeżeli nie zdecydujemy się na klimatyzację, ważną kwestią do rozwiązania staje się wentylacja poddasza użytkowego w ogóle, a kuchni (i łazienki) w szczególności. Dobrze, jeśli kuchnię można ulokować w bezpośrednim sąsiedztwie komina wentylacyjnego – w takim przypadku odpowiednia organizacja wentylacji jest ułatwiona.

Pamiętać jednak należy, że wentylacji mechanicznej (a taka występuje w kuchni choćby pod postacią okapu z wyciągiem) nie można łączyć z grawitacyjną, dlatego konkretne rozwiązanie zależy od danego przypadku i zawsze należy je uzgodnić z fachowcem.

Jak urządzić kuchnię na poddaszu, czyli kilka słów o ergonomii

Szczegółowy plan to oczywiście pierwszy etap organizacji remontu w każdym przypadku. Dlatego po ustaleniu najlepszej lokalizacji kuchni oraz określeniu przebiegu ścianek i otworów należy zająć się możliwie szczegółowym rozplanowaniem nie tylko sprzętu AGD, który wymusza z kolei lokalizację przyłączy i gniazd elektrycznych czy oświetlenia, ale również poszczególnych mebli.

Trzeba sprawdzić, czy np. drzwiczki szafki wiszącej na ścianie wysokiej sąsiadującej ze skosem będą mogły się całkowicie otworzyć, czy może skos je ograniczy. Czy na pewno wysoka lodówka zmieści się w przewidzianej na nią wnęce pomiędzy kominem wentylacyjnym a kolejnym skosem i czy przewidziany barek pod oknem połaciowym umożliwi wygodne spożywanie posiłków.

Jest to ważne dla przyszłego komfortowego i wygodnego użytkowania pomieszczenia, zwłaszcza w przypadku kuchni nietypowych, a taką jest z pewnością kuchnia na poddaszu.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.