jan.mrugacz@wp.pl

 (+48) 608 437 741

remont paneli podłogowych

Wymiana podłogi w mieszkaniu to dość duże przedsięwzięcie remontowe, zwłaszcza kiedy konieczne jest nie tylko usunięcie parkietu czy płytek ceramicznych, ale również naprawa uszkodzonych podkładów podłogowych, czyli warstwy podłogi znajdującej się tuż pod posadzką.

Żeby posadzka wyglądała atrakcyjnie, musi być przede wszystkim równa, co nie jest możliwe, jeśli uszkodzone są podkłady pod nią. Dlatego remont podłogi często obejmuje dwie najbardziej zewnętrzne jej warstwy razem.

Remont podłogi w starym domu

Remont podłogi w kamienicy miejskiej będzie się na ogół różnił od remontu starych budynków wiejskich z powodu stosowanych technologii charakterystycznych dla odmiennego stylu zabudowy. Tak naprawdę jednak to nie miejsce posadowienia budowli ma znaczenie, lecz rodzaj podkładu typowego dla danego okresu budowy, a także kondygnacji, na której podłoga ma być wymieniana.

Dawniej podłogi budowano zwykle na drewnianych legarach ustawionych na stropie, osadzonych w gruncie na podporach lub belkach drewnianego stropu. Podkład pełnił wtedy również funkcję posadzki. W domach nowszych, budowanych mniej więcej od połowy ubiegłego wieku, podłogi sadowiono również na stropach ceramicznych lub betonowych. Jako podkład wykorzystywano grubą warstwę cementu, a w roli izolacji występowała tzw. suprema, czyli zaprawa cementowa wymieszana z trzciną lub wiórami, albo styropian, względnie podsypka z żużlu.

Przebieg remontu zależy od konstrukcji podłogi, a także od tego, czy chcemy zachować ją w niezmienionej formie, czy jednak wymienić na nową.

Kiedy trzeba przeprowadzić remont podłogi?

Rozpoznanie, czy podkład podłogowy jest uszkodzony i powinien zostać naprawiony, nie zawsze jest łatwe. Stosunkowo nietrudno to ustalić w przypadku podłogi na legarach lub belkach drewnianego stropu. Jednym z sygnałów świadczących o tym, że konstrukcja jest zniszczona lub osłabiona, a remont podłogi drewnianej konieczny, będzie wyczuwalne uginanie się podłogi, nadmierne skrzypienie i trzeszczenie, jak również klawiszowanie posadzki.

Znacznie trudniej zauważyć zniszczenia stropów betonowych lub podłóg na gruncie. Jednym z takich symptomów jest zapadanie, pękanie albo wypiętrzanie się posadzki. Niepokoić powinny również odspajające się klepki czy płytki, jak również ślady wilgoci czy skupiska pleśni.

Na czym polegają prace naprawcze podkładu podłogowego?

W przypadku podkładów z zaprawy naprawa polega najczęściej na wyrównaniu podłogi lub wyprawkach w przypadku pęknięć. Podkład wyrównuje się za pomocą wylewki samopoziomującej w przypadku, kiedy odchylenie od poziomu sprawdzanego łatą o długości 2 m przekracza 2 mm. Przed zastosowaniem wylewki podkład należy oczyścić z ewentualnych resztek kleju, usunąć niezwiązane z nim fragmenty oraz odkurzyć.

Innym sposobem na wyrównanie podkładu jest maszynowe zeszlifowanie go. Metodę należy dobrać w zależności od tego, czy większą niedogodnością będzie podniesienie poziomu posadzki przez jej wyrównanie wylewką czy też obniżenie przez szlifowanie.

W przypadku gdy problemem są długie pęknięcia podkładu, trzeba przyjąć, że w tych miejscach powinny znajdować się szczeliny dylatacyjne, których tam nie ma. Z tego rodzaju usterką należy uporać się w ten sposób, że trzeba pęknięcia wydłużyć i poszerzyć, a po odkurzeniu umieścić w nich cienkie pręty zbrojeniowe i wypełnić je szpachlówką epoksydową.

Naprawa podkładu z desek lub płyt wiąże się najczęściej z ich ponownym lub dodatkowym zamocowaniem do konstrukcji i wymianą uszkodzonych fragmentów.

Podłoga od nowa, czyli remont po zalaniu

Długotrwałe zamoczenie podłogi w przypadku zalania albo powodzi niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Wśród dużej liczby napraw do najbardziej kosztownych i wymagających wiele nakładu pracy należy naprawa podłogi. Stosunkowo dobrze znoszą kontakt z wodą podłogi betonowe, jednak i one wymagają osuszenia przed przystąpieniem do dalszych prac. Proces ten jest szczególnie trudny w przypadku podkładów mineralnych, które żeby mogły wyschnąć całkowicie, muszą zostać odkryte, co wiąże się z usunięciem posadzki.

Co do zasady, przy zalaniu prawie zawsze usuwa się podkłady wykonane z wełny mineralnej, płyt czy desek, ponieważ są to materiały silnie absorpcyjne i wolnoschnące, a w przypadku desek i płyt – odkształcające się pod wpływem wody. W takich przypadkach konieczna jest całkowita wymiana podłogi.

Osuszanie podkładów podłogowych często wiąże się z likwidacją pleśni i grzybów, co należy przeprowadzić oczywiście już po usunięciu przyczyny zalania, przy zastosowaniu specjalnie do tego celu przeznaczonych preparatów.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.