biuro@jan-mrugacz.pl

 (+48) 608 437 741

jak malować elewacje

Wykonywanie powłok malarskich na elewacji można podzielić na trzy podstawowe etapy. Pierwszy to dobór odpowiedniej farby fasadowej, w zależności od rodzaju podłoża i warunków, w jakich farba będzie eksploatowana. Drugi to odpowiednie przygotowanie i gruntowanie podłoża, a trzeci to aplikacja farby. Każdy z tych etapów ma wpływ na jakość i estetykę wykonanej powłoki malarskiej, a także na jej trwałość i długoletnią eksploatację.

Wybór farby

Farbę dobiera się zarówno pod względem technicznym (parametry takie jak ścieralność, odporność na promieniowanie UV itp.) oraz estetycznym (barwa powłoki). Niektóre kolory farb nie mogą być stosowane na dużych powierzchniach elewacji. Dotyczy to ciemnych intensywnych barw – producenci podają te informacje na opakowaniach.

Ciemne kolory szybciej podlegają uszkodzeniu pod wpływem działania promieni UV, przez co są bardziej narażone na wyblaknięcie. Poza tym elewacje pomalowane intensywnymi kolorami pod wpływem działania promieni słonecznych nagrzewają się, co stanowi zagrożenie dla trwałości tynku, ponieważ powoduje niebezpieczeństwo wystąpienia spękań jego powierzchni.

Ze względów technicznych można wybrać farby akrylowe, silikatowe, silikonowe lub hybrydowe (stanowiące połączenie różnych spoiw). Farby różnią się przede wszystkim w zakresie paroprzepuszczalności, stopnia nasiąkliwości oraz podatności za zabrudzenia. W przypadku malowania elewacji budynku w sąsiedztwie ulicy lub okolicy, gdzie występuje wysokie zanieczyszczenie powietrza, zaleca się unikać stosowania farb silikatowych i akrylowych, gdyż są bardziej podatne na zabrudzenie, lepiej natomiast zastosować farby silikonowe lub hybrydowe.

Przygotowanie podłoża

Pierwsza kwestia przy malowaniu elewacji to ocena jakości, wilgotności i wysezonowania podłoża. Nie należy malować podłoży niedawno wykonanych, ponieważ każdy tynk elewacyjny musi być dokładnie związany i wyschnięty. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne można malować po ok. 28 dniach od wykonania, cienkowarstwowe tynki mineralne również po ok. 28 dniach, a tynki dyspersyjne, np. akrylowe, po ok. 7–14 dniach.

Kolejną czynnością podczas przygotowywania podłoża jest gruntowanie. Prawidłowe i staranne zagruntowanie podłoża, wykonane przez nałożenie gruntu zalecanego przez producenta farby, jest czynnikiem kluczowym dla trwałości powłoki. Pełni bowiem niezwykle istotną funkcję techniczną – wyrównuje i zmniejsza chłonność powierzchni, dzięki czemu podłoże będzie równomiernie przyjmować farbę i nie powstaną miejscowe plamy czy przebarwienia. Mniejsze będzie także zużycie farby nawierzchniowej.

Przed malowaniem należy zabezpieczyć od zabrudzenia wszystkie powierzchnie znajdujące się w pobliżu – kostkę brukową, ramy okienne i futryny drzwi, a także zdemontować elementy zamocowane na elewacji (lampy, rynny, anteny satelitarne itp.).

Malowanie elewacji

Przed przystąpieniem do malowania trzeba sprawdzić, czy farba pochodzi z jednej partii produkcyjnej. Pozwala to uniknąć ryzyka ewentualnych różnic w odcieniach powłoki (farba z innej partii może mieć inny odcień, a na dużej elewacji będzie to widoczne). Bezpośrednio przed użyciem farby fasadowej należy ją dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji, najlepiej stosując wiertarkę wolnoobrotową z mieszadłem do farb.

Aplikacja farby może być ręczna (pędzlem lub wałkiem) bądź maszynowa, agregatem natryskowym. Trzeba przy tym przestrzegać zaleceń producenta danej farby. Powierzchnie maluje się zgodnie z zasadą „mokre na mokre”, unikając zaschnięcia farby nałożonej przy wcześniejszych ruchach wałka czy pędzla.

Kolejną warstwę lub warstwy nakłada się poprzecznie do poprzedniej, po całkowitym ich wyschnięciu. Przerwy w malowaniu powinny być wcześniej zaplanowane, np. w narożnikach budynku, pod rurami spustowymi lub na styku kolorów.