biuro@jan-mrugacz.pl

 (+48) 608 437 741

Łączenie w jedną całość pomieszczeń, które dotąd stanowiły odrębne przestrzenie, wymaga wyburzenia co najmniej jednej ścianki dzielącej wnętrza. Jest to przedsięwzięcie, które wiąże się ze sporą ilością gruzu, a także najczęściej z koniecznością przebudowy instalacji elektrycznej, a czasem również grzewczej, wentylacyjnej, a nawet gazowej. Jak dokonać przeróbek, żeby były jak najmniej kłopotliwe oraz bezpieczne?

Modernizacja instalacji elektrycznej

Modernizacja starych instalacji elektrycznych nie jest zwykle procesem szczególnie skomplikowanym, wszystko jednak zależy od tego, jakie konkretnie przewody, osprzęt i zabezpieczenia znajdują się w danym lokalu. Nowsze instalacje elektryczne, wykonywane przewodami z żyłą ochronną, najczęściej są również zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi dziś normami, dlatego ich modernizacja polega przede wszystkim na usunięciu odcinków przewodów położonych na wyburzanej ścianie oraz zasileniu odciętych w ten sposób gniazdek i łączników i przeniesieniu osprzętu wraz z puszkami ze ściany likwidowanej w nowe miejsce.

Warto oczywiście przy okazji takiego generalnego remontu dopasować istniejącą instalację do nowych potrzeb. Jeśli więc jednym z łączonych pomieszczeń jest kuchnia, najczęściej okazuje się, że w związku z rozwojem techniki i ilością urządzeń AGD, dużo większą niż jeszcze 20 lat temu, kuchnia wymaga montażu kilku nowych gniazdek i punktów oświetleniowych. Dość powszechne jest również uzupełnienie instalacji o teletechniczną, umożliwiającą łączność przewodową komputerów czy odbiorników TV z routerem.

W przypadku instalacji starszych, wykonanych przewodami bez żyły ochronnej, zabezpieczonych niezgodnie z obowiązującymi obecnie standardami, należy bezwzględnie instalację dopasować do dzisiejszych norm i zasad sztuki budowlanej. Niestety często w takich przypadkach remont dotyczący łączonych pomieszczeń rozprzestrzenia się na korytarz i rozdzielnię mieszkaniową lub domową rozdzielnicę elektryczną.

Mimo że koszty modernizacji nieco wzrastają, warto, jeśli to konieczne, dokonać nawet wymiany rozdzielnicy i poprowadzenia głównych ciągów przewodów na korytarzu. Pozwoli to na stopniową wymianę instalacji elektrycznej w przyszłości, w pozostałych nieremontowanych obecnie pomieszczeniach. W ten sposób dokonuje się stopniowo wymiany całej starej instalacji elektrycznej na bezpieczną.

Wszystkie prace związane z prądem elektrycznym przeprowadza się po uprzednim wyłączeniu zasilania w takim zakresie, w jakim to konieczne. Do przeprowadzenia modernizacji instalacji elektrycznej trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia.

Przebudowa instalacji wentylacyjnej

Jeśli w wyburzanej ścianie znajdują się piony wentylacyjne, w budynkach wielorodzinnych najczęściej wyburzenie nie jest możliwe, ponieważ zasilają one również mieszkania położone powyżej i poniżej. Modernizacja wentylacji w domach jednorodzinnych jest zwykle wykonalna, chociaż nie zawsze opłacalna. Niekiedy łatwiej jest pozostawić piony biegnące w narożnikach rozdzielanych pomieszczeń, niż przerabiać instalację, zwłaszcza jeśli budynek nie jest parterowy.

Innym sposobem na pozostawienie pionu wentylacyjnego w dawnym miejscu przy jednoczesnym połączeniu pomieszczeń jest zastosowanie otworu łączącego z nadprożem. Wtedy pozostawiamy około 30 cm nad otworem i opieramy przewód wentylacyjny na nadprożu przesklepiającym otwór. Można tak postąpić jednak jedynie wtedy, kiedy skracany przewód wentylacyjny obsługuje tylko przebudowywaną kondygnację.

Modernizacja instalacji grzewczej

Jeśli na wyburzanej ścianie zlokalizowany był grzejnik ogrzewający jedno z pomieszczeń, należy go przenieść lub zlikwidować, jednocześnie powiększając odpowiednio grzejnik zainstalowany w drugim wnętrzu. Oczywiście należy zwrócić się do doświadczonego instalatora z prośbą o sprawdzenie bilansu cieplnego w nowym pomieszczeniu i dobór grzejników lub grzejnika.

Kolejną kwestią związaną z instalacją grzewczą mogą być piony c.o. Nowsze instalacje grzewcze prowadzone są w izolacji i pod szlichtą, dlatego wyburzenie ściany nie wpływa na ruraż, jednak w starszych mieszkaniach czy domach piony przebiegają zwykle tuż przy ścianie zewnętrznej i są widoczne. Warto przy okazji remontu je zamaskować, zabudowując lub ukrywając w bruzdach ściany zewnętrznej.

Przeróbki instalacji wodnych i kanalizacyjnych

Instalacja wodna w przypadku wyburzenia ściany ma niewielkie znaczenie. Współcześnie przewody wodne prowadzi się w warstwach posadzki, dlatego instalacja wodna ma znaczenie, tylko jeśli zaopatrzona jest w nią likwidowana ściana. W takim przypadku pionowe fragmenty instalacji należy zabudować w nowym miejscu i zasilić je przewodami ułożonymi na nowo w posadzce. Jeśli w nowo powstałym pomieszczeniu woda nie będzie potrzebna, należy pionowe odcinki instalacji odciąć, a poziome odpowiednio zabezpieczyć.

Zdecydowanie trudniejsze jest przeniesienie w inne miejsce instalacji kanalizacyjnej ze względu na wymagane duże przekroje rur i odpowiednie spadki oraz jak najkrótszą i prostą drogę spływu do pionu. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli w likwidowanej ścianie znajduje się nie stelaż toalety, a pion kanalizacyjny. W takim przypadku likwidacja ściany wymaga całkowitej przebudowy podłączeń kanalizacyjnych, budowy nowego pionu i zmiany funkcjonalnego układu domu wykraczającego daleko poza zakres robót wynikający z połączenia ze sobą dwóch osobnych pomieszczeń.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.