biuro@jan-mrugacz.pl

 (+48) 608 437 741

projektowanie wnętrz

Zlecenie projektu architektowi wnętrz kojarzy się wielu z Was z niepotrzebnym wydatkiem i zbędnym luksusem, bo przecież i tak mamy wizję tego, co chcemy zmienić w swoim otoczeniu.

A po co mi architekt wnętrz – działając w branży budowlanej od kilku lat, na co dzień spotykam się z takim nastawieniem osób planujących remont. W moim odczuciu to szukanie pozornych oszczędności. Na ogół inwestorzy, którzy nie zajmują się na co dzień projektowaniem wnętrz, mają ogólny zarys koncepcji, ale nie są w stanie przygotować projektu, który jest niczym innym jak planem inwestycji.

Bez niego trudno rozmawiać z wykonawcami, a w czasie prowadzonych prac mogą pojawić się nieprzewidziane wcześniej niespodzianki – coś trzeba przenieść, przekuć lub zmienić (niejednokrotnie kilka razy, jeśli koncepcja także ulega zmianie), a to wygeneruje dodatkowe koszty.

Ponadto bez projektu nie można kontrolować budżetu przeznaczonego na inwestycję. Co zatem robi architekt wnętrz? Ile kosztuje taka usługa i czy warto w nią zainwestować?

Architekt wnętrz – czy warto?

W moim przekonaniu zdecydowanie warto zwrócić się o taką usługę do profesjonalisty i przeznaczyć na nią konkretną kwotę pieniędzy po to, by potem nie przepłacać dwa razy. Zatrudniając projektanta, możemy zlecić mu konsultację, inwentaryzację (obie te usługi można połączyć), projekt koncepcyjny lub wykonawczy oraz projekt z nadzorem autorskim. Zlecenie projektu może być rozszerzone o dodatkowo płatne wizyty w sklepach z artykułami wyposażenia wnętrz. Jak to wygląda krok po kroku?

Konsultacja niczym porada u prawnika

Umawiamy się z architektem na spotkanie – najlepiej na miejscu inwestycji – i omawiamy z nim koncepcję zaaranżowania wnętrza. Możemy mieć już w głowie pomysł na to, co chcemy osiągnąć. Zadaniem profesjonalisty jest wówczas podpowiedzieć nam, czy idziemy w dobrą stronę i zasugerować najlepsze rozwiązania. N

najczęściej wynagrodzenie za taką usługę ustalane jest na podstawie stawki godzinowej, która – w zależności od miejscowości i samej pracowni – może być szacowana w różny sposób. Średnio wynosi ona 100-200 zł netto za godzinę pracy architekta, przy czym godzinę rozpoczętą uważa się za pełną. Jeśli więc wizyta projektanta wyniosła 2 godziny 15 minut, płacimy jak za trzy godziny pracy.

Inwentaryzacja, czyli pomiar wnętrza

To podstawa każdego projektu. Bez prawidłowego zwymiarowania nie jesteśmy w stanie dobrze wyliczyć ilości zamawianych produktów. Niedoszacowanie wiąże się z koniecznością domawiania materiałów (tu warto pamiętać, że jeśli zamawiamy płytki, kolejna partia może różnić się od tej wcześniej zakupionej), a przeszacowanie – z dodatkowymi kosztami, jeśli zakupimy ich za dużo. Zlecenie samej inwentaryzacji kosztuje zwykle około 100-200 zł.

Projekt koncepcyjny

Osobiście uważam go za stratę czasu projektanta i pieniędzy inwestora. Z punktu widzenia klienta chodzi o pokazanie na wizualizacji koncepcji wnętrza wraz z ogólnie zarysowanym doborem materiałów, mebli i kolorystyki. Ostatecznie na klienta spada konieczność wyboru konkretnych artykułów i przekazania danych technicznych wykonawcy. W takim projekcie klient nie otrzymuje rysunków technicznych.

Inwestor na ogół oczekuje, że za taką usługę zapłaci mniej niż za projekt wykonawczy. Istotnie, stawki oferowane w takim wypadku przez projektantów są niższe. Z punktu widzenia architekta taka praca wymaga jednak identycznych działań jak przy opracowaniu projektu wykonawczego.

Koncepcję trzeba przecież wymyślić, narysować w skali, żeby móc wykonać wizualizację, na której zostaną zachowane proporcje. Jest to więc praca taka jak nad profesjonalnym projektem, z tą różnicą, że klient dostaje część materiałów, które tylko w ograniczonym zakresie będzie mógł wykorzystać.

Projekt wykonawczy

Zawiera rysunki techniczne, wizualizację oraz zestawienie materiałów wraz z kosztorysem. Stawka netto za taką usługę jest zróżnicowana, w zależności od miejscowości i rangi pracowni. Nad jakością projektów poniżej 70 zł/m2 należałoby się zastanowić. Często są to kwoty oferowane przez studentów architektury, bez doświadczenia, lub projektantów nieposiadających wykształcenia kierunkowego. Najdroższe pracownie proponują stawkę w granicach 350 zł/m2. Średnia, przyzwoita kwota w moim odczuciu to 100-120 zł za m2 projektowanej powierzchni.

Taki projekt powinien przedstawiać opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej rzut układu funkcjonalnego pomieszczeń, projekt posadzek, widoki ścian z rozplanowanymi przyłączami hydraulicznymi i elektrycznymi, a także projekt sufitów z zaznaczonym oświetleniem. Do niego powinna być dołączona wizualizacja pomieszczeń oraz zestawienie materiałów użytych do aranżacji wraz z ich wyceną.

Nadzór autorski

Jest to usługa dodatkowa, nieobjęta standardowym projektem. Potrzebna jest tu odrębna umowa z architektem wnętrz i oddzielna wycena. Zwyczajowo obejmuje ona 30-50% wartości całego projektu i sprowadza się do określonej liczby wizyt projektanta na miejscu inwestycji. Wizyty te powinny być odnotowane w osobnym dzienniku (jego rolę może pełnić nawet zeszyt) i podpisane przez inwestora lub osobę przez niego upoważnioną (np. kierownika budowy).