jan.mrugacz@wp.pl

 (+48) 608 437 741

na co zwrócić uwagę podczas prac zimą?

Większość materiałów budowlanych może być użyta tylko w temperaturach powyżej 0°C, a optymalnym zakresem ich stosowania jest temperatura z przedziału od +5°C do +25°C. Co ważne, dotyczy to nie tylko temperatury otoczenia, czyli powietrza, ale także temperatury podłoża, np. wylewki przeznaczonej do oklejenia płytkami ceramicznymi czy nawet pustaków do wznoszenia murów.

Temperatura ze wspomnianego powyżej zakresu pozwala na bezpieczne zastosowanie większości materiałów: ich prawidłowe przygotowanie, użycie oraz związanie. Prowadzenie prac w niższych temperaturach zawsze związane jest z ryzykiem, że zaprawy nie zwiążą prawidłowo lub nie uzyskają oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych, ewentualnie na ich powierzchni pojawią się trwałe wykwity lub zacieki.

W określonych sytuacjach i przy użyciu określonych materiałów budowlanych, można jednak kontynuować prace także w okresie jesienno-zimowym.

Murowanie i tynkowanie (zaprawy cementowe)

Do prowadzenia prac murarskich i tynkarskich w okresach niskich temperatur można stosować domieszki nazywane przeciwmrozowymi. Są one dostępne w postaci płynów lub proszków przeznaczonych do modyfikacji właściwości zapraw bezpośrednio przed ich użyciem na miejscu budowy.

Działanie domieszek polega na przyspieszeniu procesu wiązania lub zmniejszeniu ilości potrzebnej wody w celu obniżenia temperatury zamarzania. Dodatki, w zależności od rodzaju, umożliwiają prowadzenie prac w temperaturach poniżej 0°C, w niektórych przypadkach nawet do -10°C. Podczas ich stosowania zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta, uwzględniając zwłaszcza proporcje dozowania.

Oprócz odpowiednich materiałów, warto również pamiętać o tak podstawowych zasadach murowania i tynkowania zimą, jak nieużywanie cementu hutniczego, zabezpieczanie kruszyw (przykrywanie materiałami izolacyjnymi – matami słomianymi, płytami styropianowymi oraz folią), ewentualnie stosowanie nieco cieplejszej wody do przygotowania zapraw. Uwaga – nie wolno murować ani tynkować powierzchni zmrożonych, pokrytych lodem lub śniegiem.

Betonowanie

W okresie zimowym nie powinno się rozpoczynać ani kontynuować prac konstrukcyjnych, np. wykonywania konstrukcji z betonu takich jak fundamenty, płyty schodowe czy stropy. Jeżeli jest już taka konieczność, zalecane jest stosowanie specjalnych betonów do użycia w niskich temperaturach (zazwyczaj do -10°C), dostarczanych z węzłów betoniarskich.

Samodzielne przygotowywanie i stosowanie mieszanek betonowych jest zbyt ryzykowne i nieefektywne. Zasadą jest konieczność uzyskania wytrzymałości betonu w warstwie przypowierzchniowej rzędu minimum 5 MPa zanim temperatura powierzchni wykonanego betonu spadnie poniżej 0°C.

Prace ociepleniowe

Ocieplenie budynku, czy to styropianem, czy wełną, składa się z kilku warstw, nakładanych kolejno z zachowaniem przerw technologicznych. Wszystkie te warstwy mają niewielką grubość, liczoną w milimetrach, są zatem szczególnie narażone na niskie temperatury i wpływ czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy śnieg.

Nie warto ryzykować i prowadzić tego typu prac w niesprzyjających warunkach zimowych. Niewielka grubość warstw sprawia, że wspomniane wcześniej dodatki przeciwmrozowe się nie sprawdzają i świeżo nałożona warstwa, na przykład kleju z zatopioną siatką czy tynku elewacyjnego, może być całkowicie i nieodwracalnie zniszczona przez mrozy.

Tylko nieliczni producenci oferują materiały ociepleniowe do stosowania w temperaturze w zakresie od 0 do +5°C. Można je stosować, ale przy zachowaniu wyższego rygoru, aby zabezpieczyć świeży tynk lub farbę przed nagłym pogorszeniem warunków atmosferycznych. Rozwiązania te to siatki osłonowe na rusztowaniach oraz oplandekowanie rusztowań i ustawienie specjalnych nagrzewnic pozwalających na okresowe utrzymanie wyższej temperatury potrzebnej na związanie i utwardzenie materiałów.