jan.mrugacz@wp.pl

 (+48) 608 437 741

inteligentny dom

Termin „nowoczesne domy” to pojęcie, które obejmuje swoim zasięgiem nie tylko awangardowy, niesztampowy design, ale również innowacyjne systemy ogrzewania, zasilania energią elektryczną, sterowania oraz energooszczędność budynku.

Inteligentny dom – projekt rozwijany od pięćdziesięciu lat

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, amerykański przemysł postawił na systemy kontroli produkcji zautomatyzowanej oraz optymalizację środowiska rozwoju roślin. Rozwiązania zastosowane w tych dziedzinach z czasem ewoluowały w rozwiązania biurowe (automatyczna regulacja oświetlenia, ogrzewania czy klimatyzacji), a następnie w rozwiązania domowe.

Początkowo ideą dominującą w zastosowaniach domowych była wygoda użytkowników oraz ich bezpieczeństwo. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte minionego stulecia to czas tworzenia i wdrażania systemów opartych na cyfrowej technice sterowania. Rozwiązaniem najbardziej optymalnym okazały się technologie wykorzystujące topologię magistrali. Tak narodził się bardzo popularny ówcześnie EIB (European Installation Bus).

Systemy inteligentne lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i początku nowego tysiąclecia stawiały na udogodnienia takie jak sterowanie bramami, roletami czy sprzętem RTV i AGD. Istotne były również reakcje systemu na włamanie, pożary, zalania czy inne tego rodzaju zagrożenia życia oraz zdrowia – faktyczne i potencjalne.

Współczesne inteligentne instalacje elektryczne

Dzisiejsza automatyka domowa w budynkach nowych obejmuje niemal obligatoryjnie takie elementy jak sterowanie roletami czy otwieranie bram albo sterowanie oświetleniem zewnętrznym. Tego rodzaju udogodnienia nikogo już nie zaskakują i stanowią w zasadzie standard.

Nacisk kładzie się obecnie na świadome i oszczędne gospodarowanie zasobami takimi jak ciepło czy energia elektryczna, dlatego dzisiejsze inteligentne instalacje mają za zadanie, poza ułatwieniem życia mieszkańcom domu i zapewnieniem im bezpieczeństwa, również współpracę z systemami wspomagającymi energooszczędność budynku – sterowanie ogrzewaniem (niezależnie od jego typu), optymalizowanie zużycia wody i energii elektrycznej.

System inteligentnego domu – budowa w planie

Bogata oferta systemów na rynku instalacji inteligentnych oraz popularyzacja smartfonów wpłynęły korzystnie na spadek cen tego rodzaju rozwiązań. Jeszcze do niedawna ekskluzywne, dziś stanowią niewielkie zwiększenie kosztu budowy domu. Oczywiście możliwości rozwoju instalacji inteligentnych są w zasadzie nieograniczone, dlatego dysponując zasobnym portfelem, można zautomatyzować niemal wszystko: sterować karmieniem psa czy nalewaniem wody do wanny i utrzymywaniem odpowiedniej jej temperatury przez cały czas kąpieli.

Większość inwestorów ogranicza się ze względów oczywistych do bardziej trywialnych czynności wykonywanych automatycznie przez system, z których najczęściej wybierane to:

  • zarządzanie systemem alarmowym,
  • sterowanie roletami,
  • sterowanie zraszaczami ogrodowymi,
  • sterowanie oświetleniem zewnętrznym,
  • automatyka bram,
  • sterowanie ogrzewaniem.

Na etapie budowy domu, dopóki nie przystąpimy do tynkowania ścian, możemy właściwie wybrać każdy z dostępnych na rynku systemów – zarówno opartych o komunikację za pomocą przewodów sterujących, jak i bezprzewodową, kierując się przede wszystkim współczynnikiem jakości do ceny, dostępnością dodatkowych funkcji, kwestiami związanymi z ewentualnymi reklamacjami czy też utrzymaniem i nadzorem systemu.

Remont to dobra okazja do zwiększenia inteligencji budynku

W budynkach starszych, wybudowanych przed dwudziestu, trzydziestu laty lub jeszcze dawniej, wspaniałą okazją do wprowadzenia systemu instalacji inteligentnych jest remont. Dzisiejsze systemy inteligentne, których komunikacja z użytkownikiem opiera się na aplikacji w smartfonie, nie wymagają tak dużej ingerencji i instalacji nieliczonych metrów okablowania, jak bywało to jeszcze na początku obecnego stulecia.

Oczywiście, w starszych budynkach czynnikiem ograniczającym bardziej niż w przypadku budynków nowych jest budżet, ponieważ często dopasowanie do istniejących warunków bywa droższe niż równoczesna implementacja nowych systemów. Jednak i w takich przypadkach można odnotować zyski z zarządzania ogrzewaniem czy energią elektryczną, dlatego taka inwestycja może być opłacalna.

Co więcej, okazuje się że wykorzystanie nawet jedynie jakiejś części najbardziej popularnych funkcji przynosi określone korzyści. Na przykład inteligentne zamykanie podczas nieobecności użytkowników rolet w oknach północnych w przypadku wykrycia wiatru o znacznej prędkości to oszczędność na ogrzewaniu, natomiast sterowanie oświetleniem ogrodu, w którym znajduje się kilka opraw LED to zysk niewielki w porównaniu z nakładami, dlatego tę funkcję systemu inteligentnego można pominąć.

Dzisiejsza technologia pozwala nawet na wprowadzenie systemu inteligentnego w tych budynkach, w których nie chcemy lub nie możemy zdecydować się na jakąkolwiek ingerencję w strukturę domu. Umożliwiają to coraz bardziej popularne i dostępne systemy inteligentne oparte w całości na komunikacji bezprzewodowej.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.