jan.mrugacz@wp.pl

 (+48) 608 437 741

jak poprawić termoizolację mieszkania

Energia niezbędna do ogrzania naszych domów i mieszkań jest niestety coraz droższa. Mimo zwiększającej się popularności OZE w postaci fotowoltaiki, pomp ciepła czy magazynów energii ogólne wydatki na prąd i ciepło wzrastają. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii wymaga po pierwsze ciągle jeszcze odpowiednich warunków (np. dużych i niezacienionych powierzchni, na których można zamocować panele fotowoltaiczne), a po drugie dość znacznych inwestycji.

Poza rosnącymi wydatkami na energię drugim istotnym problemem dotykającym zwłaszcza mieszkańców dużych miast jest hałas. Zjawiska tego nie da się całkowicie wyeliminować, ale w domu czy mieszkaniu można je ograniczyć rozmaitymi sposobami, choćby stosując odpowiednią izolację akustyczną. Co więc może zrobić przeciętny użytkownik mieszkania czy domu, żeby zmniejszyć wydatki na energię oraz zmniejszyć akustyczność mieszkania, poprawiając w ten sposób jakość życia? Dowiedz się, czytając poniższy tekst!

Uciążliwy hałas niekorzystny dla zdrowia i dobrego samopoczucia

Otoczeni smogiem, często przepracowani i zmęczeni, nie zwracamy uwagi na otaczający nas hałas, dopóki ten nie staje się uciążliwy. Tymczasem hałas, nawet stosunkowo niewielki, ale długotrwały, jest szkodliwy i warto mu przeciwdziałać, choćby tam, gdzie mamy na niego wpływ, czyli w naszym domu lub mieszkaniu.

Izolacyjność akustyczna w budynkach mieszkalnych

Niski poziom hałasu w mieszkaniu zależy od wielu czynników, z których najbardziej istotne są niestety te, na które jako lokatorzy mamy najmniejszy wpływ, czyli konstrukcja ścian zewnętrznych oraz stropów. O tych elementach decyduje się podczas budowy i na każdym późniejszym etapie eksploatacji budynku dość trudno jest polepszyć ich parametry w sposób znaczący.

Nie jesteśmy jednak bezradni wobec hałasu z zewnątrz, możemy radzić sobie z nim poprzez wymianę stolarki otworowej na okna i drzwi o dobrej izolacyjności akustycznej oraz poprzez wyciszanie istniejących ścian zewnętrznych. Podobnie bronić można się przed hałasem pochodzącym z wewnątrz budynku poprzez wyciszenie ścian działowych czy nośnych, szczególnie tych dzielących nasze mieszkanie od mieszkania sąsiada lub klatki schodowej.

Jeśli planujemy remont, podczas którego zamierzamy wybudować ścianki, warto zadbać o ich dobrą izolacyjność akustyczną.

jak wyciszyć ścianek szkieletowych

Izolacja dźwiękowa ścian szkieletowych

Wydawać by się mogło, że najczęściej stosowane obecnie w roli ścianek działowych ściany szkieletowe, z racji swojej konstrukcji, odznaczają się niskimi parametrami izolacyjności akustycznej. Okazuje się jednak, że dobrze wykonana ściana z płyty gipsowo-kartonowej charakteryzuje się niewiele mniejszą przepuszczalnością dźwięków niż na przykład ściana z cegły czy bloczków silikatowych. Jest przy tym cieńsza i dużo lżejsza. Starannie wykonana, z poszyciem dwuwarstwowym, wybudowana w oparciu o technologię podnoszącą izolacyjność akustyczną przegród, jest co do akustyczności porównywalna ze ściankami z pustaków ceramicznych.

Stawiając ściankę szkieletową, należy przestrzegać następujących zasad:

  • o ile to możliwe, ściankę budować na konstrukcji stropu, a nie wprost na wylewce podłogowej,
  • oddzielać ściankę od pozostałych ścian i stropu elastyczną taśmą brzegową,
  • wypełniać starannie konstrukcję wełną mineralną (włącznie z wnętrzem metalowych profili nośnych),
  • pokrywać podwójną warstwą płyt lub używać cięższych i grubszych płyt.

Wyciszenie ściany w mieszkaniu może być jeszcze bardziej efektywne, jeśli zdecydujemy się na wersję ścianki z podwójnym rusztem konstrukcyjnym rozdzielonym warstwą wełny.

Izolacja akustyczna w mieszkaniu bez stawiania ścian działowych

Kiedy nie budujemy nowych ścianek w mieszkaniu, a poziom hałasu w domu utrudnia codzienne życie, pozostaje nam wygłuszenie ścian zewnętrznych lub wewnętrznych – w zależności od źródła zbyt głośnych dźwięków. Jak wygłuszyć ścianę w bloku czy kamienicy? Sposobów na wyciszenie ściany w bloku jest kilka, a im więcej ich zastosujemy, tym ciszej będzie w naszym mieszkaniu.

Do najprostszych należy zastosowanie możliwie dużej ilości tkanin we wnętrzach – wykładzin, dywanów, zasłon czy firanek. W sypialni można wstawić łóżko z tapicerowanym zagłówkiem (zamiast drewnianego czy z płyty MDF), a nawet wyposażyć je w baldachim czy moskitierę. Oczywiście wspaniałym sposobem na wyciszenie ścian będzie również położenie na niej tapety czy fototapety.

Największą efektywność zapewnia jednak wybudowanie ekranu akustycznego. Co to oznacza? Przy ścianie właściwej, tej „głośnej”, stawia się ściankę szkieletową, a przestrzeń między nimi dokładnie wypełnia wełną mineralną. Plusem takiego rozwiązania jest dobra izolacyjność akustyczna, niewielkim minusem – nieznaczne zmniejszenie przestrzeni wnętrza. Warto podkreślić, że tak zbudowany ekran akustyczny poprawia również nieco termoizolacyjność mieszkania lub domu, jeśli postawiony został przy ścianie zewnętrznej.

Oczywiście akustyka mieszkania zmniejszy się nie tylko dzięki wygłuszeniu ścian. Hałasowi przeciwdziała także zamontowanie sufitów podwieszanych, które świetnie tłumią dźwięki dochodzące od sąsiadów „z góry”. Równie pomocne może okazać się wygłuszenie podłogi w bloku.

poprawny montarz okien

Prawidłowy montaż okien i drzwi – pierwszy krok do eliminacji mostków termicznych

Mostki termiczne to miejsca, przez które ciepło z pomieszczeń przedostaje się na zewnątrz. Dzieje się tak dlatego, że w wyniku nieszczelności, niestaranności wykonania lub użycia niewłaściwych materiałów na elewacji pojawiają się obszary o znacznie gorszej izolacyjności cieplnej niż reszta ścian, ocieplona styropianem lub wełną.

Opisany efekt jest doskonale widoczny przy kontroli wykonanej kamerą termowizyjną. Na obrazie wyraźnie widać, którędy ciepło ucieka z ogrzewanych pomieszczeń. Miejscami, które stwarzają szczególnie dużo problemów, są okna i drzwi.

Zarówno okna, jak i drzwi, ze względu na konstrukcję i obecność przeszkleń, są słabymi miejscami elewacji pod względem izolacyjności cieplnej. Co prawda współczesne okna zapewniają wysoką klasę izolacji, są wyposażone w specjalnie skonstruowaną ramę, dobre uszczelki i szyby o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, ale mimo to nie zapewniają tak dobrej izolacji cieplnej jak sąsiadujący z nimi ocieplony mur. Dodatkowo straty pogłębia niestaranne lub błędne zamontowanie okien lub drzwi w ścianie. Wówczas dodatkowe nieszczelności pojawiają się także na styku ram okiennych i ścian lub ścian i futryn.

Jeśli w wyniku przeprowadzenia badania kamerą termowizyjną okaże się, że straty ciepła powoduje właśnie nieprawidłowe osadzenie okien i drzwi – należy dokonać niezbędnych poprawek. Sposób uszczelnienia newralgicznych miejsc najlepiej pozostawić fachowcom, którzy w każdym przypadku ocenią opłacalność technologiczną i ekonomiczną możliwych rozwiązań.

Prawidłowy montaż okien i drzwi a energochłonność budynku

Jeśli nasze okna i drzwi są zamontowane w sposób nieprawidłowy, a na styku stolarki ze ścianami tworzą się mostki termiczne, ich ograniczenie może być bardzo trudne i nie zawsze opłacalne oraz w pełni skuteczne. Dlatego warto zadbać o prawidłowy montaż stolarki już na etapie budowy.

Oczywiście w przypadku mieszkań nie mamy na ogół żadnej kontroli nad przeprowadzanymi pracami, jednak możemy tu liczyć na kompetencje kierownika budowy. Z kolei w przypadku własnego domu warto znać najbardziej podstawowe zasady osadzania stolarki, żeby nadzorować prowadzone prace. Oto najważniejsze kwestie związane z osadzaniem stolarki:

  1. Umiejscowienie okna w ścianie uzależnione jest przede wszystkim od przyjętej konstrukcji budynku. Obecnie wznosi się ściany jednowarstwowe (bez ocieplenia), dwuwarstwowe (z ociepleniem) oraz trójwarstwowe (ze ścianką osłonową).
  2. Ściany jednowarstwowe to takie, które nie wymagają dodatkowego ocieplenia. Izolacyjność cieplna ściany wynika z zastosowania materiału konstrukcyjnego o odpowiedniej szerokości i odpowiednim współczynniku przewodzenia ciepła. Mur jednowarstwowy jest zatem stosunkowo gruby i ważne, by umiejscowienie okna zapewniało też dostęp światła słonecznego. Okna w tego typu rozwiązaniach powinny być mocowane w środku grubości muru – zapewni to najkorzystniejszy rozkład temperatury i wspomniane doświetlenie wnętrza.
  3. Ściany dwuwarstwowe zbudowane są z warstwy konstrukcyjnej, do której od zewnątrz przyklejona jest warstwa materiału ociepleniowego, pokryta klejem i tynkiem. W takim układzie okno powinno być zamontowane przy zewnętrznej krawędzi muru, czyli zlicowane z murem. Pozwoli to uniknąć mostka termicznego i konieczności pracochłonnej obróbki ocieplenia w strefie okna.
  4. Ściana trójwarstwowa składa się z warstwy konstrukcyjnej i warstwy osłonowej, pomiędzy którymi znajduje się warstwa izolacji cieplnej. Taki układ konstrukcyjny wymaga, aby okno zostało zamontowane w warstwie termoizolacji – tak, aby rama okienna przylegała do wewnętrznej strony ściany osłonowej (najczęściej z cegły klinkierowej). Zaleca się także, aby na styku ościeżnicy i cegły zastosować taśmę rozprężną, stanowiącą dodatkowe uszczelnienie i sposób na ograniczenie mostka termicznego.

Warto podkreślić, że w przypadku ścian dwuwarstwowych bardzo korzystnym rozwiązaniem ze względu na możliwość całkowitego uniknięcia mostka termicznego jest montaż okna na specjalnych konsolach, pozwalających założyć okno bezpośrednio w warstwie ocieplenia lub w specjalnych ramach instalacyjnych. Rozwiązanie to potocznie określane jest mianem ciepłego montażu.

Wysunięcie okna przed lico ściany i tym samym zamontowanie ościeżnicy w warstwie izolacji cieplnej jest bardzo korzystne pod względem izolacyjności cieplnej, jest jednak także znacznie bardziej kosztowne i skomplikowane technicznie – wymaga starannego montażu i solidnych materiałów. W przeciwnym razie już w trakcie eksploatacji okno może się wypaczać lub zmieniać swoje położenie. Przy ciepłym montażu konieczne jest stosowanie także specjalnych taśm uszczelniających przed ucieczką ciepła i wiatrem.

Rozwiązania energooszczędne – ocieplenie rur jako sposób na szybką, tanią i efektywną izolację

Ochrona domu przed stratami ciepła kojarzy się najczęściej z izolacją zewnętrzną przegród budowlanych, czyli ścian i dachu, a także stolarki okiennej czy drzwiowej. Kolejno strat ciepła szuka się w mostkach termicznych i podejmuje się próby skutecznej ich redukcji. Oczywiście jest to podejście słuszne, i rzeczywiście – dokonując zmian na tych polach, z pewnością uzyskamy bardzo dobry efekt. Jednak zmniejszenie wydatków na energię możemy już zaobserwować, stosując jedynie izolację rur – instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), zapobiegając w ten sposób niekontrolowanym stratom ciepła w domu.

Warto wiedzieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225), straty ciepła przy przesyle c.w.u. oraz w przewodach cyrkulacyjnych, zasilających i powrotnych c.o., jak również w przewodach ogrzewania powietrznego, powinny zostać ograniczone do racjonalnie niskiego poziomu (§118 ust. 3, §133 ust. 9 i 10). W związku z tymi wymogami wspomniane przewody wymagają zaizolowania otuliną o odpowiedniej grubości oraz przenikalności cieplnej (parametry te określa załącznik do rozporządzenia).

najważniejsze zalety otuliny do rur

Otulina na rury – izolacja instalacji wewnętrznej

Ocieplenie rur prowadzonych wewnątrz pomieszczeń mogłoby wydawać się zbyteczne ze względu na panującą w budynku temperaturę dodatnią. Pamiętać jednak należy, że woda grzejna jest znacznie cieplejsza niż powietrze w lokalu użytkowym. Z tego powodu należy stosować otuliny na rury, żeby ograniczyć straty ciepła. Im mniej obniży się temperatura wody na odcinku od źródła ciepła do grzejnika, tym większa oszczędność zarówno cieplna, jak i finansowa.

Odpowiednio dobrana otulina (izolacja na rury) to czynnik istotny już podczas projektowania instalacji grzewczej. Niskie straty ciepła gwarantuje temperatura czynnika grzewczego w grzejniku zbliżona do temperatury w źródle (kotle). W konsekwencji w instalacji stosować można mniejsze (i tańsze) grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.