biuro@jan-mrugacz.pl

 (+48) 608 437 741

najważniejsze zalety otuliny do rur

Jak oszczędzać energię w domu? Jest na to wiele sposobów, a jednym z nich może być skuteczna izolacja rur wchodzących w skład systemu grzewczego lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Żeby jednak uzyskać pożądany efekt, należy ją wykonać poprawnie oraz właściwie dobierać materiał.

Otulina do rur – sposób na szybką, tanią i efektywną izolację

Ochrona domu przed stratami ciepła kojarzy się najczęściej z izolacją zewnętrzną przegród budowlanych, czyli ścian i dachu, a także stolarki okiennej czy drzwiowej. Kolejno strat ciepła szuka się w tzw. mostkach termicznych i podejmuje się próby skutecznej ich redukcji. Oczywiście jest to podejście słuszne, i rzeczywiście – dokonując zmian na tych polach, z pewnością uzyskamy bardzo dobry efekt. Jednak zmniejszenie wydatków na energię możemy już zaobserwować, stosując jedynie izolację rur – instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), zapobiegając w ten sposób niekontrolowanym stratom ciepła w domu.

Warto wiedzieć, że zgodnie z Rozporządzeniem (…) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, straty ciepła przy przesyle c.w.u. oraz w przewodach cyrkulacyjnych, zasilających i powrotnych c.o., jak również w przewodach ogrzewania powietrznego, powinny zostać ograniczone do racjonalnie niskiego poziomu (§118 ust. 3, §133 ust. 9 i 10). W związku z tymi wymogami wspomniane przewody wymagają zaizolowania otuliną o odpowiedniej grubości oraz przenikalności cieplnej (parametry te określa załącznik do rozporządzenia).

Otulina na rury – izolacja instalacji wewnętrznej

Ocieplenie rur prowadzonych wewnątrz pomieszczeń mogłoby wydawać się zbyteczne ze względu na panującą w budynku temperaturę dodatnią. Pamiętać jednak należy, że woda grzejna jest znacznie cieplejsza niż powietrze w lokalu użytkowym. Z tego powodu należy stosować otuliny na rury, żeby ograniczyć straty ciepła. Im mniej obniży się temperatura wody na odcinku od źródła ciepła do grzejnika, tym większa oszczędność zarówno cieplna, jak i finansowa.

Odpowiednio dobrana otulina (izolacja na rury) to czynnik istotny już podczas projektowania instalacji grzewczej. Niskie straty ciepła gwarantuje temperatura czynnika grzewczego w grzejniku zbliżona do temperatury w źródle (kotle). W konsekwencji w instalacji stosować można mniejsze (i tańsze) grzejniki w poszczególnych pomieszczeniach.

Inne funkcje otuliny izolacyjnej w instalacji grzewczej

Otulina rur prowadzonych w podłodze często nie jest stosowana. Pod orurowaniem układa się styropian, dzięki czemu ciepło nie przenika w kierunku stropu, lecz ogrzewa pomieszczenie przez posadzkę. Niekiedy takie rozwiązanie jednak się nie sprawdza. W przypadku podłóg drewnianych (parkietu, desek), niedostosowanych do ogrzewania podłogowego, niezaizolowanie rur otuliną może prowadzić do rozsychania drewna i uszkodzeń podłogi.

Izolacja cieplna rur nie zawsze chroni wyłącznie czynnik grzewczy przed obniżeniem temperatury. Może również pełnić funkcję ochronną dla ludzi i zwierząt domowych. Kiedy orurowanie prowadzone jest na zewnątrz ścian, otulina zapobiega poparzeniu przy przypadkowym dotknięciu gorących przewodów grzewczych.

Otulina na rury z wełny mineralnej, pianki poliuretanowej i styropianu

Do najczęściej stosowanych w instalacjach c.w.u i c.o. materiałów izolacyjnych należą:

  • porowate tworzywa sztuczne (styropian, spieniony polietylen),
  • pianka poliuretanowa,
  • kauczuk,
  • materiały włókniste (wełna mineralna i szklana).

Mają one postać płyt i mat, jak również okrągłych lub mimośrodowych otulin na rury. Na rynku dostępne są również formy dostosowane do kształtek (trójników, kolanek etc) oraz armatury (izolacja zaworów). Otuliny mogą dodatkowo mieć warstwę okładziny z folii aluminiowej lub PVC, która stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami, a także barierę dla pary wodnej, mogącej przenikać przez izolację.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.