jan.mrugacz@wp.pl

 (+48) 608 437 741

Wylewka anhydrytowa czy cementowa

Wylewka to zamienne określenie podkładu, który stanowi dociążającą i kryjącą warstwę materiału budowlanego układanego na podłodze. W budynkach pod wylewką rozprowadza się przewody instalacji grzewczej, wodnej oraz kanalizacyjnej, a na niej – okładziny z desek, płytek ceramicznych czy paneli.

Do najczęściej stosowanych w budownictwie podkładów należą wylewki betonowe, cementowe i anhydrytowe. Sprawdź, kiedy lepiej sprawdzi się cement lub beton, a kiedy podkład anhydrytowy. Przeczytaj poniższy tekst.

Czym jest wylewka cementowa?

Wylewki podłogowe cementowe różnią się od betonowych w niewielkim stopniu. W skład zarówno jednych, jak i drugich wchodzi cement portlandzki oraz kruszywo. W przypadku podkładów cementowych frakcja kruszywa nie przekracza 1 mm, natomiast beton na wylewkę zawiera kruszywo o frakcji powyżej 1 mm, do 4 mm.

Posadzkę cementową układa się ręcznie lub mechanicznie, a jej konsystencja określana jest jako gęstoplastyczna. Warto podkreślić, że gotowa wylewka cementowa nie ma właściwości samopoziomujących i po wbudowaniu należy ją zatrzeć oraz wygładzić.

Co to jest wylewka anhydrytowa?

Wylewka anhydrytowa powstaje w oparciu o odwodniony gips. Podobnie jak w handlu można nabyć suchą wylewkę cementową w workach, tak również podłoże anhydrytowe kupuje się jako gotową mieszankę przeznaczoną do rozrobienia z wodą na budowie. Należy zaznaczyć, że po urobieniu posadzka anhydrytowa ma postać płynną. Nazywana jest często wylewką samopoziomującą anhydrytową, w odróżnieniu od cementowej czy betonowej, które samopoziomujące nie są.

Warto podkreślić, że posadzka anhydrytowa odznacza się dobrym przewodzeniem ciepła. Z jednej więc strony nie może samodzielnie stanowić warstwy termoizolacyjnej, ale za to świetnie nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Zalety i wady wylewek cementowych

Do zalet podłoży cementowych zalicza się:

 • stosunkowo niską cenę;
 • odporność na wilgoć – wylewki cementowe, podobnie jak betonowe, nadają się do zastosowania wewnątrz pomieszczeń suchych i mokrych, a także na zewnątrz;
 • znaczną odporność mechaniczną.

Wśród wad posadzek cementowych wyróżnia się:

 • niewielką płynność, co umożliwia powstawanie pustek w gotowym podłożu;
 • konieczność zwilżania wodą po ułożeniu;
 • długi czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości (28 dni);
 • duży skurcz, a w związku z tym konieczność wykonania dylatacji średnio na każde 5×5 m2 powierzchni;
 • duża minimalna grubość wylewki (4 cm);
 • konieczność zbrojenia siatką cienkich wylewek.

Zalety i wady wylewki anhydrytowej

Podłoże anhydrytowe posiada wiele zalet. Wśród nich wymienić należy na pewno:

 • doskonałą płynność i właściwości samopoziomujące, co zapewnia uzyskanie gładkiej i równej powierzchni pod dalsze prace;
 • brak konieczności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych po budowaniu posadzki;
 • ograniczenie stosowania dylatacji w stosunku do wylewek cementowych – ze względu na niski skurcz wymaga się dylatacji co 60m2;
 • elastyczność, a w konsekwencji brak konieczności wykonywania zbrojenia;
 • mniejsza masa niż w przypadku betonu czy cementu, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku remontów.

Niestety, podłoże anhydrytowe ma również wady. Są to przede wszystkim:

 • wysoka cena;
 • brak odporności na wodę – posadzki anhydrytowe można stosować wyłącznie pomieszczeniach suchych. Nie nadają się ani do pomieszczeń mokrych i wilgotnych, ani na zewnątrz;
 • mniejsza niż w przypadku wylewek cementowych i betonowych wytrzymałość oraz odporność na ścieranie.

Wylewka anhydrytowa czy cementowa?

Wybierając wylewkę, należy kierować się przede wszystkim miejscem wbudowania i jego charakterystycznymi własnościami. Anhydryt doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach suchych, zwłaszcza w tych, gdzie przewidziano wodne ogrzewanie podłogowe. Świetnie przewodząc ciepło, doskonale „otuli” każdą z rurek i nie pozostawi niepożądanych pustek w wylewce.

Z kolei tam, gdzie ważna jest wytrzymałość i odporność na ścieranie, a także w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci czy wręcz wody, bezwzględnie należy zastosować wylewkę cementową.

AUTHOR

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inż. Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr inż. Elektrotechniki. 20 lat doświadczenia w projektowaniu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i szpitalnych. Wspólnie z Mężem i sprawdzoną ekipą wybudowała własny dom. Ma na swoim koncie kilka remontów mieszkań, które przeprowadziła wraz z rodziną dzielącą jej zamiłowanie do gipsowania, malowania, szpachlowania i tym podobnych prac. Jej wieloletnie hobby to architektura i wyposażenie wnętrz.