biuro@jan-mrugacz.pl

 (+48) 608 437 741

ocieplanie pdodasza

Prawidłowe wykonanie izolacji termicznej budynku zapewnia nie tylko wyższy komfort cieplny dla jego użytkowników, ale także mniejsze straty ciepła i niższe koszty ogrzewania pomieszczeń. Warto zatem zadbać o właściwe zaizolowanie wszystkich przegród w budynku: nie tylko ścian zewnętrznych, które obecnie ociepla każdy, ale także poddasza i połaci dachowej.

Szczególnego znaczenia kwestia ta nabiera w przypadku poddaszy użytkowych, przeznaczonych na przykład na mieszkania.

Ocieplenie połaci dachowej czy tez poddasza można obecnie wykonać na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest użycie nowoczesnych izolacji poliuretanowych (PIR), stosowanych w ramach układu nakrokwiowego. Innymi słowy, izolację cieplną w postaci płyt układa się na krokwiach, przed położeniem właściwego pokrycia dachowego. Uzyskuje się w ten sposób bardzo szczelną i ciągłą izolację termiczną, pozbawioną mostków termicznych i jakichkolwiek nieszczelności. Jednocześnie ocieplenie nie zabiera wiele miejsca i nie zmniejsza kubatury pomieszczeń mieszkalnych. Ocieplenie płytami jest możliwe przy wszystkich rodzajach pokrycia dachowego, na dachach skośnych oraz stropodachach.

Drugie rozwiązanie, również jeszcze nieczęsto wykorzystywane, to zastosowanie izolacji natryskowych, polegających na naniesieniu na powierzchnię połaci dachowej (od spodu) pianki poliuretanowej otwartokomórkowej. Piankę nanosi się pistoletem natryskowym, uzyskując cienką warstwę, która jednak szybko zwiększa swoją objętość, dokładnie dopasowując się do kształtu i nierówności poszycia dachowego. W ten sposób uzyskuje się warstwę termoizolacyjną obniżającą straty ciepła z ogrzewanych poddaszy. Do zalet tego rozwiązania należą krótki czas wykonania ocieplenia i niskie nakłady materiałowe – pianka może mieć grubość znacznie mniejszą niż warstwa wełny mineralnej.

Trzecie dostępne rozwiązanie jest jednocześnie tym najczęściej stosowanym w Polsce. Polega na ułożeniu w przestrzeni pomiędzy krokwiami płyt lub mat z wełny mineralnej, która stanowi izolację cieplną poddasza. Wełna mineralna (MW) to materiał o dobrych właściwościach pod względem przewodzenia ciepła, dobrze izolujący akustycznie i, co bardzo ważne, jest to materiał całkowicie niepalny i bezpieczny dla zdrowia mieszkańców.

W zależności od układu warstw i konstrukcji dachu, można wyróżnić tu dwa sposoby tworzenia tego typu ocieplenia. Pierwszy stosuje się przy dachach z pełnym deskowaniem, warstwą papy i pokryciem w postaci dachówki lub blachy. Jest to układ bez możliwości wentylacji izolacji. Tutaj konieczne jest zachowanie pod deskowaniem szczeliny powietrznej o szerokości ok. 3–6 cm. Dopiero wówczas układa się maty z wełny mineralnej, a następnie folię paroizolacyjną, ruszt i poszycie z płyt gipsowo-kartonowych.

Drugi przypadek dotyczy dachów bez deskowania, w których pokrycie dachowe stanowi dachówka lub blacha ułożona na łatach. To nieco bardziej wymagający układ, w którym konieczne jest zastosowanie solidnej membrany wysokoparoprzepuszczalnej, która zabezpieczy przed wdmuchiwaniem wilgoci i zimnego powietrza pod pokrycie. Dopiero wówczas układa się maty lub płyty z wełny mineralnej.

Przed montażem rusztu i płyt gipsowo-kartonowych, stanowiących poszycie i wypełnienie, również stosuje się paraizolację, chroniącą wełnę przed zawilgoceniem od strony pomieszczeń. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku najlepiej jest stosować dwie warstwy płyt lub mat z wełny mineralnej. Pozwoli to uniknąć mostków termicznych i dodatkowo ograniczyć straty ciepła.

Również płyty gipsowo-kartonowe najlepiej jest układać podwójnie, z przesunięciem łączeń płyt pomiędzy warstwami. W ten sposób zabudowa jest bardzie stabilna i mniej narażona na tak niestety typowe i kłopotliwe w naprawie spękania na łączeniach płyt.

Czym zatem ocieplić poddasze? Na jaką technologię się zdecydować? Tu istotne są zarówno kwestie techniczne, jak i finansowe. Najlepiej przed podjęciem decyzji poradzić się specjalistów.